Nytt projekt öppnar dörrar för journalister och författare från andra länder

sve-eng.jpg

Landsflykt eller ett nytt hemland kan innebära stora möjligheter men kan också utgöra en allvarlig begränsning av skribenters yttrandefrihet. De behöver tillgång till rätt kontakter och strategier för att arbeta i Sverige. Reportrar utan gränsers nya projekt Kollega till kollega ska kartlägga deltagarnas behov och erbjuda stöd för en snabb start i det nya hemlandet.

– Sverige är ett mångkulturellt land, men mångkultur ska inte bara vara tomma ord. Att öppna det publika samtalet för skribenter och intellektuella från hela världen är ett viktigt steg för att ge mångfalden verklig betydelse. Det är den stora och viktiga uppgift som det här projektet tar sig an, säger Mohamed Ashraf Elshebeny, egyptisk författare och poet som arbetar med Kollega till kollega.

Kollega till kollega ska sätta deltagarna i kontakt med kollegor som redan är etablerade i Sverige. De ska också erbjudas kurser, praktikplatser, nätverksmöten och andra kontakter av intresse för den individuella deltagaren.

Kartläggningen och matchningarna ska göras av Reportrar utan gränser med hjälp från partnerorganisationerna Svenska Pen, Författarförbundet, Journalistförbundet och ICORN. Aktiviteterna genomförs sedan i samarbete med de tre regionerna Västra Götaland, Jönköping och Uppsala. Projektet finansieras av Postkodstiftelsen.

De deltagande regionerna skriver i ett gemensamt uttalande: ”Som regioner har vi ansvaret att se till alla kulturskapares behov och här är ett projekt som verkligen kan göra skillnad för våra landsflyktiga skribenter, genom att skapa strukturer, möten och lärande. Samtidigt får våra lokala medier och förlag tillgång till viktig sakkunskap och berättelser som kan nå ut bredare och ge spets till omvärldsbevakningen.”

På längre sikt hoppas Reportrar utan gränser kunna utveckla programmet till att omfatta fler orter och inflyttade journalister och författare i Sverige.

– Att som ny ordförande för Reportrar utan gränser få inleda med att lansera det här projektet är fantastiskt kul. Vi har lång erfarenhet av att ge stöd åt asylsökande journalister, men nu vill vi också ge stöd till dem, liksom andra nyanlända journalister, att fortsätta vara verksamma i sitt nya hemland, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser.

Läs mer om projektet här

För mer information, kommentarer eller intresseanmälan kontakta:

Åsa Steinsvik
Projektledare, Reportrar utan gränser
072-308 05 27
asa.steinsvik@reportrarutangranser.se