Nytt verktyg från Reportrar utan gränser bevakar övergrepp på pressfriheten i spåren av covid-19

Med sitt nya verktyg Tracker 19 följer och granskar Reportrar utan gränser coronavirusets framfart över världen, och hur pandemin påverkar journalistiken. Verktyget ger också rekommendationer för hur yttrandefriheten kan försvaras.

Tracker 19 är döpt inte bara efter covid-19 utan också efter artikel 19 i FN:s allmänna deklaration för mänskliga rättigheter. Syftet är att följa upp hur den pågående globala pandemin slår mot journalistiken.

Som Reportrar utan gränser alltid sagt kan mänskligheten inte bemöta några av världens stora utmaningar utan journalistik. Det gäller klimatkrisen såväl som förlorad biologisk mångfald, brist på jämställdhet och korruption.

— Den pågående pandemin visar med all tydlighet hur viktig vår kamp är. Censur handlar inte längre om ett lands interna angelägenheter. Begränsningar av yttrandefriheten i ett land kan få svåra konsekvenser för hela världen. Coronaviruset är ett exempel på detta. Detsamma gäller desinformation och ryktesspridning, som gör att människor fattar riskfyllda beslut, tillåter begränsningar av den egna friheten och helt enkelt gör dem sämre informerade, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige.

Några av de länder som drabbats hårdast av covid-19 är Kina och Iran. Det är länder där media och journalister hindrats från att ge allmänheten livsviktig information. Coronaviruset visar tydligt att det är dags att göra en grundlig genomgång av hur information kan manipuleras och vilka hinder som står i vägen för pressfriheten världen över.

Reportrar utan gränser har mobiliserat över hela världen. Organisationen har vidtagit flera åtgärder för att kunna fungera obehindrat och skydda sin personal och sina partnerorganisationer.

Den data som Reportrar utan gränser samlar in samlas in från organisationens kontor, sektioner och lokala korrespondenter. I Tracker 19 går det att följa utvecklingen för pressfriheten i spåren av covid-19. Här finns också analyser och rekommendationer.

—  Vi får inte glömma de journalister som tar stora risker, och utsätter sig för smitta, när det rapporterar om utvecklingen i världen. De fyller en viktig social funktion och vi tillägnar Tracker 19 dessa, vår tids historieberättare av dagens händelser, säger Erik Halkjaer.

Länk till Tracker 19