Om Reportrar utan gränser

Yttrandefrihet är en av de viktigaste rättigheterna vi har. Trots det har hälften av världens befolkning inte rätt att säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill. Reportrar utan gränser arbetar för att ändra detta. 

Tystade medier sätter inte bara allas rätt till en fri och oberoende nyhetsförmedling ur spel, utan också demokratin. Om det inte var för yttrande- och tryckfrihet, hur skulle vi då någonsin kunna kämpa för kvinnors rättigheter? Hur skulle vi kunna exponera korrupta politiker? Hur skulle vi kunna bevaka att ingen blir dömd på falska grunder? När strålkastarljuset faller på dem som torterar, svindlar eller missbrukar sin makt så ökar trycket. När allt syns går det inte att gömma sig. Då kan vi förändra världen.

Reportrar utan gränser har funnits i Sverige sedan 1994. Redan nio år tidigare, 1985, skapades den franska moderorganisationen, Reporters sans frontières. Idag har Reportrar utan gränser egna kontor i sju länder samt fristående sektioner i sex länder runt om i världen. Utöver detta har Reportrar utan gränser korrespondenter i nästan 150 länder. Med sin långa historia och globala nätverk är Reportrar utan gränser en av de viktigaste aktörerna i världen för frågor kring yttrande- och pressfrihet.

Artikel 19

Reportrar utan gränsers arbete tar sin utgångspunkt i artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Där kan man läsa:

”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Vi informerar och agerar

Vår verksamhet syns och hörs både i Sverige och i övriga världen;

  • Vi kämpar för enskilda journalister som hindras i sitt arbete. Flera av dem är fängslade på oklara grunder. Svenska medborgarna Gui Minghaiu och Dawit Isaak är två av dem.
  • Tillsammans med vår internationella organisation tar vi fram ett årligt internationellt pressfrihetsindex.
  • Vi producerar och skriver rapporter om aktuella ämnen.
  • Vi bedriver också ett aktivt informationsarbete via sociala medier, seminarier och debattartiklar.
  • Vi föreläser på skolor och högskolor.
  • Varje år delar vi ut ett pressfrihetspris till en person eller organisation som utmärkt sig i sitt trägna och modiga arbete med journalistik.
  • I Pressfrihetspodden tar vi upp aktuella ämnen kring press- och yttrandefrihet. Poddens format ger tillfälle till personliga intervjuer.
  • Reportrar utan gränser samarbetar sedan många år med den colombianska pressfrihetsorganisationen Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) i ett projekt som riktar sig mot Colombias journalister med syftet att höja kunskapen om problemen kring självcensur och ta fram praktiska åtgärder för att motverka problemet.
  • Bistår journalister som söker asyl i Sverige.

Läs mer om vår verksamhet under rubriken Vårt arbete.