Operation #CollateralFreedom: Reportrar utan gränser avblockerar nio censurerade sajter i elva länder

screen_shot_2015-03-11_at_21.57.56.png

Länder som censurerar internet, såsom Kina, Saudiarabien, Vietnam och Iran, finns på Reportrar utan gränsers lista över internetfiender. I dessa länder bestämmer någon annan vilka nyheter man kan få läsa. Sajter blockeras från åtkomst. #CollateralFreedom vill ändra på det. Genom att göra blockerade nyheter tillgängliga hoppas Reportrar utan gränser att kunna hjälpa till att öppna informationsvägar in i de slutna länderna – och samtidigt sätta press på regimerna.

– Miljontals människor runt om i världen har bara tillgång till de internetsajter som deras regering har godkänt. Först och främst vill vi göra det möjlighet för medborgare fritt ta del av innehåll. Dessutom vill vi visa regeringarna att internet inte kan stoppas. Det är oerhört viktigt att inte låta dem som vill censurera vinna. Det förlorar alla på, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser.

Blockering får stora konsekvenser
Avblockeringen är möjlig genom att kopior på de berörda webbsajterna läggs upp på molnservrar som tillhör några av de största internetföretagen i världen: Google, Microsoft och Amazon. Det är möjligt för regimerna att blockera IP-adresserna även till de nya kopiorna – men riskerar då att samtidigt stänga av stora delar av internet. Det skulle få mycket stora konsekvenser.

Reportrar utan gränser hoppas på att kunna ha speglarna, som bara kan nås med det krypterade HTTPS-protokollet, fungerande under några månader framöver. Projektet drivs i samarbete med GreatFire, en kinesisk organisation som arbetar för att göra censurerat material tillgängligt.

Mer information om länderna och de nyhetssajter som deltar finns på 12mars.rsf.org.

De avblockerade sajterna är: