Öppet brev till europeiska institutioner för att få stopp på attackerna mot media i Belarus.

Reportrar utan gränsers generalsekreterare, Christophe Deloire, vädjar tillsammans med företrädare för en rad andra organisationer för mänskliga rättigheter, i ett öppet brev till Europeiska kommissionen, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd och EU-parlamentet att anta nya sanktioner och rekommendationer för Belarus. EU:s institutioner kan göra mer för att skydda journalister i landet. 

Brevet nedan är en redigerat svensk version av ett engelskt brev. Läs gärna det engelska brevet.

Ursula Von der Leyen, President of the European Commission
Charles Michel, President of the European Council
David Sassoli, President of the European Parliament
Antonio Costa, Portuguese Prime Minister, in charge of the Council of the EU’s rotating presidency

Paris, 9 februari 2021 

Bästa fru ordförande och herrar ordföranden,

Vi, ickestatliga organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, anser att det är av yttersta vikt att dela med oss av vår djupa oro över att attackerna på medierna i Belarus fortsätter trots det internationella samfundets fördömande.

Sedan den 9 augusti har vi registrerat cirka 400 fall av journalister som gripits bara för att de gjort sitt jobb när de bevakat stora, fredliga protester mot president Alexander Lukashenkos riggade omval. Minst 62 fall av fysiskt våld mot journalister har registrerats sedan 9 augusti och 11 journalister sitter för närvarande i fängelse. Allt fler gripna journalister fälls i domstolar, allt fler journalister frihetsberövas och misshandlas när de hålls fängslade, även under kortare förvar.

Europeiska Unionen har reagerat på det på förhand uppgjorda valet och efterföljande våldet med gradvis stegrade sanktioner mot Belarus, särskilt sanktioner som riktar sig mot personer som identifieras som ansvariga för förtryck och hot mot journalister. Genom att anta dessa åtgärder anser vi att Europeiska Unionen har tagit ett steg i rätt riktning. Sanktioner räcker emellertid inte för att få slut på våldsamheterna.

I Belarus fortsätter försöken att tysta all kritisk eller objektiv rapportering, och myndigheterna har nu valt att väcka åtal mot journalister som arbetar för landets få återstående oberoende medier. Flera av dessa journalister, inklusive sex kvinnor, anklagades nyligen för att ”organisera och förbereda evenemang som allvarligt undergräver den allmänna ordningen”. De kan dömas till upp till sju års fängelse.

Efter sex månader av attacker utan motstycke, kan det internationella samfundet och Europeiska Unionen inte undgå att se att vidtagna åtgärder inte hindrat de Belarusiska myndigheterna i sin auktoritära utövning.

Under ett möte med FNs säkerhetsråd den 22 januari fördömde ett antal av EU:s medlemsländer de allt intensivare våldet och beklagade bristen på samarbete från belarusiska myndigheter samt deras brist på respekt och underlåtenhet att respektera internationella rättigheter när det gäller yttrande- och åsiktsfrihet, inklusive journalisters säkerhet.

Därför vädjar vi till EU:s institutioner och medlemsstater att följa nedan rekommendationer, liknande de från Benedek-rapporten från oktober 2020.

  • Frys alla utbetalningar av ekonomiskt stöt till Belarus regering inom ramen för ”European Neighbourhood Instrument” så länge som de gemensamma grunläggande värdena för rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna inte respekteras.
  • Fortsätt införa ekonomiska sanktioner och andra restriktiva åtgärder mot individer och enheter som är inblandade i eller stödjer kränkningar av valnormer och internationella mänskliga rättigheter, och särskilt kränkningar gentemot yttrandefrihet och mediefrihet.
  • Avbryt hela eller delar av EUs finansiering till Belarus regering, på grund av allvarliga eller ihållande försämringar av demokrati, mänskliga rätt rättigheter eller rättsstatsprincipen i Belarus. För detta ändamål, påskynda Europaparlamentets och rådets antagande av förordningen genom att erbjuda kommissionen denna möjlighet enligt dess grannskapspolitik.
  • Erbjud och öka stödet till hotade journalister och mediearbetare så som fri passage genom deras territorium, asyl och medicinsk hjälp vid behov.
  • Stöd oberoende media i eller för Belarus.

Den 17 december meddelade EU att man var ”redo att stödja en fredlig demokratisk övergång med olika instrument, inklusive en omfattande plan för ekonomiskt stöd för att demokratiskt Belarus”, och att ”anta ytterligare sanktioner, andra ekonomiska aktörer inbegripna, om situationen i Belarus inte förbättrades”.

I den uppenbara avsaknaden av förbättringar i Belarus hoppas vi att Europeiska Unionen kommer att hålla dessa löften.

Vi ser fram emot ett tydligt svar från er i dessa frågor.

Vänligen,

Christophe Deloire (RSF)
Clothilde Redfern (Rory Peck Trust)
Jessica Ní Mhainín (Index on Censorship)
Laurens Hueting (European Centre for Press and Media Freedom)
Leon Willems (Free Press Unlimited)
Sarah Clarke (ARTICLE 19)
Annie Game (IFEX)
Scott Griffen (IPI)
Polina Sadovskaya (PEN America)
Sara Whyatt (PEN International)
Andrew Heslop (WAN-IFRA)