Öppet brev till Folkrepubliken Kina från fyra av Nordens ledande tidningar

”Världen kan inte längre passivt se på när Kina stryper pressfriheten i Hongkong.”

Det skriver chefredaktörerna för fyra av de ledande tidningarna i Norden i ett öppet brev till kinas president Xi Jinping, och hänvisar till den krympande pressfriheten i Hongkong. Brevet som publicerades i svenska Dagens nyheter, norska Aftenposten, Danska Politiken och finska Helsingin Sanomat, uppmanar Kina att, 100 år efter grundandet av Kinas politiska parti, leva upp till sitt namn – en republik för folket, inte bara för makthavarna.

Reportrar utan gränser stödjer initiativet och publicerar här brevet som är undertecknat av de fyra tidningarnas chefredaktörer.


DN Debatt 1/7 2021.

Fyra chefredaktörer. Vi öppnar våra tidningar för en än mer intensiv granskning av den skrämmande utvecklingen. Nu får det vara nog. Den fria, oberoende och kritiska journalistiken kriminaliseras i Kina. Vi vill uttrycka vårt stöd för medierna i Hongkong.

Till Folkrepubliken Kina.

Gränsen passerades för länge sedan. Nu får det vara nog. Världen kan inte längre passivt se på när Kina stryper pressfriheten i Hongkong. Vårt hopp om att Kina skulle leva upp till sina försäkringar och utfästelser om att försvara och bevara grundläggande demokratiska fri- och rättigheter i Hongkong har under den senaste tiden urholkats. Våra farhågor och vårt förakt har i gengäld tilltagit.
Det sista, kanske naiva, hoppet släcktes när den oberoende tidningen Apple Daily föll offer för myndigheternas attacker mot yttrandefriheten. Vi ser med växande oro hur vårt verksamhetsfält – den fria, oberoende och kritiska journalistiken – kriminaliseras. Vi ser också med stigande oro hur detta drabbar det ena medieföretaget efter det andra i det en gång så löftesrika Hongkong , nu senast Apple Daily. Dessförinnan var det Radio Television Hongkong, som underkastades myndigheternas kontroll. Samtidigt har polisen fått nya befogenheter att censurera internet.

Medieägare, producenter och journalister ställs inför rätta och kastas i fängelse för att de utför sitt jobb och fullgör sitt uppdrag som offentlig­hetens språkrör.
Och det bara fortsätter …

Vi är en krets chefredaktörer för Nordens ledande tidningar som med detta protestbrev vill uttrycka vårt stöd för kollegorna på Apple Daily och ge moralisk uppbackning åt dem och de andra medierna i Hongkong som berövats sina möjligheter att utan hinder och censur bedriva kritisk journalistik på offentlighetens vägnar. Vi protesterar mot de kinesiska makthavare som älskar att framställa sig som företrädare för en vänligt sinnad makt. Det finns inget vänligt sinnat i en stats överfall på den fria pressen, inget ädelt.

Vi tolkar tvärtom övergreppen mot den fria pressen som ett svaghetstecken, eftersom det avspeglar ett styre som knappast självt kan tro sig vara till för folkets eget bästa. I annat fall skulle det saknas skäl för förtrycket.
Vi tror i gengäld att för varje gång Peking slår ner på opposition och kritik växer motståndsviljan. Varje gång en medieröst tystas föds en ny.

Därför är det nu dags att byta kurs. Det är nu, 100 år efter grundandet av Kinas kommunistiska parti, som Folkrepubliken Kina ska leva upp till sitt namn, en republik för folket och inte bara för makthavarna.

Försvaret av den fria pressen är en del av denna kamp. Vi vill inte bara vara en del av detta försvar. Vi vill intensifiera det och öppna våra tidningar för en än mer intensiv granskning av den skrämmande utvecklingen i Hongkong. Vi vill använda den pressfrihet kollegorna i Hongkong förnekas.

Man kan med maktmedel trycka tillbaka sanningen och friheten. Men bara för stunden. Vi måste tillsammans visa att den kraft som finns i det fria informations- och meningsutbytet till sist alltid segrar. Vi måste gemensamt se till att det som man nu i Hongkong försöker censurera lyfts fram och görs känt någon annanstans i världen. Vi måste stå eniga.

Peter Wolodarski, chefredaktör, Dagens Nyheter

Christian Jensen, chefredaktör, Politiken

Trine Eilertsen, chefredaktör, Aftenposten,

Kaius Niemi, chefredaktör, Helsingin Sanomat