Pakistansk journalists försvinnande i Sverige oroar

Sajid Hussain är journalist från Pakistan

Reportrar utan gränser uppmanar svenska myndigheter att utreda vad som hänt den journalist från Pakistan som varit anmäld försvunnen från Sverige i snart en månad. Det går inte att utesluta att försvinnandet kan ha med hans yrkesutövning att göra.

Den pakistanska journalisten Sajid Hussain är försvunnen från sin bostad i Uppsala sedan den 2 mars. Han fick asyl i Sverige 2018, studerade i Uppsala och sågs senast när han tog tåget från Stockholm till Uppsala kl 11.30 för att hämta nycklar till sin nya lägenhet där han skulle lämna sina tillhörigheter.

— Hans försvinnande är oroande. Jag uppmanar myndigheterna i Sverige att ta händelsen på stort allvar och grundligt utreda vad som hänt. Med tanke på de attacker och trakasserier som riktats mot pakistanska journalister i Europa på sistone kan vi inte bortse från att försvinnandet är yrkesrelaterat, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige (RSF Sverige).

Daniel Bastard som är chef för Reportrar utan gränsers Asien- och Stillahavsdesk i Paris tycker mycket pekar på att Sajid Hussain förts bort med tvång.

— Om du frågar dig vem som har intresse av att tysta en kritisk pakistansk journalist är det svar om kommer först till hands den pakistanska underrättelsetjänsten. Många av de artiklar som Sajid Hussain publicerade gick över den gräns som militären i Islamabad satt upp för vad den kan tillåta. Det finns också flera andra anledningar att misstänkta underrättelsetjänsten. Därför uppmanar vi den svenska polisen att även arbeta utifrån den hypotesen, säger Daniel Bastard.

Den tidning som Sajid Hussain jobbade för, Balochistan Times bevakade bland annat övergrepp på de mänskliga rättigheterna i Balochistan, en provins i sydvästra Pakistan. Flera rebellgrupper är aktiva i provinsen och den pakistanska armén tolererar bara sin version av konflikten, vilket Reportrar utan gränser tidigare rapporterat om.

Enligt konfidentiell information som kommit Reportrar utan gränser tillgodo har den pakistanska underrättelsetjänsten (ISI) en lista över pakistanska exiljournalister som övervakas. I februari attackerades och hotades den pakistanska journalisten Ahmad Waqass Goraya utanför sitt hem i Rotterdam, i Nederländerna. Attacken utfördes av två män som talade urdu.

— Attacken följer det modus operandi som pakistanska underrättelsetjänsten använder, säger Ahmad Waqass Goraya, som i januari 2017 fördes bort och torterades i flera veckor av vad han beskriver som personer från en regeringsinstitution med kopplingar till militären.

Reportrar utan gränser har lyckats fastställa att minst två andra pakistanska journalister med flyktingstatus i Europa nyligen har utsatts för påtryckningar av ISI. Bland annat ska deras familjer i Pakistan pressats att få tyst på sina anhöriga journalister i exil.

Så sent som förra året registrerade Reportrar utan gränser i Sverige en ökning av försök av utländska regimer att påverka exiljournalister i Sverige. Bland andra tre iranska journalister.

Pakistan rankas på plats 142 av 180 länder i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.