Övervakningslag i Kanada

– Det är viktigt att kämpa mot barnpornografi, men inte till priset av att offra friheten på internet, säger pressfrihetsorganisationen. C-30 går för långt, med överdriven övervakning av internetanvändare och där myndigheterna kan få information utan att behöva begära tillstånd. Kampen mot brottslighet på internet får inte gå ut över människors privatliv – och grundregeln att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad.

Myndigheter kan få se en användares internethistorik 90 dagar tillbaka. Även utan ett tillstånd har vilken polis som helst rätten att kräva information från internetleverantörerna, som en användares telefonnummer, namn, adress IP-adress. I dagsläget kan internetleverantörer neka polisen information.

Internetgruppen Open Media har lanserat kampanjen ”Stop online spying” mot lagförslaget. Protester från oppositionen, yttrandefrihetsorganisationer och intern kritik från det konservativa partiet har fått Toews att öppna för ett ändrande av lagförslaget. Reportrar utan gränser vill att regeringen i Kanada bromsar lagförslaget. Myndigheterna kan inte göra internetleverantörerna ansvariga för att övervaka sina användare. De måste också se över så att reglerna är tydliga så att inte lagen misstolkas och utnyttjas.