Paneldebatt. Skriva utan skyddsnät

skriva_utan_skyddsn.jpeg

Frilansjournalister och fria författare saknar skyddsnät. För vem eller vilka hjälper egentligen dem när behovet finns?

Varje år försvinner, fängslas, hotas och mördas ett stort antal av dem som vågar skriva om farliga ämnen. När så författare i Sverige plötsligt öppet hotas, precis som författare utomlands i diktaturer, exilförfattare som kommer hit, förstår vi att det börjar bli en svår situation.

I denna debatt ska vi diskutera vikten av krishantering. Hur vi påverkas av olika hot och trauman. Vi ska också tala om reaktioner och följder av psykiska men. Vem som har ansvar och hur vi kan gå vidare.

Uppsala Författarsällskap har bjudit in personer och organisationer som på ett eller annat sätt har en koppling till detta ämne.

Medverkande i panelen: Liselotte Englund, fil. dr. i traumajournalistik, Sara Hedrenius, sakkunnig i krisstöd, Röda Korset, Ak Welsapar, exilförfattare och journalist, Magnus Alkarp, forskare och författare och Urban Löfqvist, kanslichef Reportrar utan gränser.

Specialinbjudna till publiken: Gunnar Ardelius, ordförande i Svenska Författarförbundet, Per Trehörning, Svenska Journalistförbundet och Terry Carlbom, Svenska PEN m.fl. 

Moderator: Anna Franklin, frilansjournalist och författare

Fredens Hus, slottet, ingång H (Uppsala)

Tid: 18-21

Fri entré

Arrangörer: Uppsala författarsällskap i samarbete med Fredens Hus

Kontaktperson: Anna Franklin, mobiltel: 070-36 899 36