Polisanmälan mot Eritreas ledare för brott mot Dawit Isaak

Dawit Isaak fängslades i september 2001 och har varken åtalats eller dömts. De eritreanska myndigheterna hindrar både hans familj, advokat, svenska diplomater och Internationella Röda korset från att träffa honom. Det strider mot eritreansk lag, internationella konventioner och utgör brott mot Dawit Isaaks mänskliga rättigheter. Sju av de journalister som greps samtidigt som Dawit Isaak har dukat under i de brutala eritreanska fängelserna. Enligt FNs specialrapportör för Eritrea finns tusentals politiska fångar i landet.

– De personer vi nu anmäler sitter alla i den eritreanska ledning som bär hela ansvaret för att Dawit Isaak sitter fängslad. Därför vill vi att den svenska polisen utreder saken och tar in dem för förhör om de kommer till Sverige, säger advokat Percy Bratt och fortsätter:

– Det är också viktigt för utvecklingen av människorätten att även aktiva ledare får svårt att röra sig fritt när de misstänks för allvarliga människorättskränkningar.

Det kan bli första gången den nya lagen om brott mot mänskligheten i Sverige prövas. Den antogs av Riksdagen i maj och gäller från 1 juli. Lagen innebär att svensk domstol kan pröva brott mot mänskligheten oavsett vem som begått dem eller var de begåtts.

– Polisanmälan innebär att svenska myndigheter kan ingripa mot de anmälda personerna när de kommer till Sverige. Presidentens rådgivare Yemane Gebreab har besökt Sverige många gånger genom åren för att medverka i evenemang som regimvänner anordnar, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser.

Brott mot mänskligheten innefattar enligt Romstadgans artikel 7 förutom systematiska mord, utrotning, förslavning och våldtäkter också tortyr, påtvingat försvinnande och ”fängslande eller annat allvarligt berövande av fysisk frihet i strid mot grundläggande folkrättsliga regler”. Men även ”andra omänskliga handlingar av liknande beskaffenhet som uppsåtligen förorsakar svårt lidande, svår kroppslig skada eller svårt själsligt eller fysiskt men”.

Försvarsministern Sebhat Ephrem besökte Stockholm, där han har släkt, senast under hösten 2013.

Juristerna Jesús Alcalá, Percy Bratt och Prisca Orsonneau (Reportrar utan gränsers juridiska samordnare i Paris) driver tillsammans Dawit Isaaks sak inför Afrikanska kommissionen, ett organ som övervakar att den afrikanska människorättsstadgan följs. I samband med den processen har svenska Reportrar utan gränser uppnått observatörsstatus i Kommissionen.