Praktiska tips för svenska journalister i Ukraina

– Gå runt och intervjua folk, och skriv gärna om andra saker än fotboll, sade Veronika Menjoun från Fojo vid seminariet Ukraina för sportjournalister.

Ett 20-tal journalister deltog i seminariet den 8 maj på radiohuset i Stockholm. Syftet var att journalisterna som ska bevaka fotbolls-EM ska få bättre bakgrundskunskap om Ukraina. En fråga som kom upp är att hur det är att verka som utländsk journalist i landet.

Veronika Menjoun menade att myndigheterna inte är intresserade av vad utländska journalister skriver om, eftersom detta inte läses av ukrainarna och har därför inte någon större påverkan på det politiska planet. Den journalistackreditering som tidigare krävdes är avskaffad, men det är rekommenderat att alltid ha med sig en tolk som kan hjälpa journalister att tolka och hjälpa till med utredningar.

Medan det är relativt lätt för utländska reportrar att verka i landet, så är det inte långt ifrån lika lätt för de inhemska journalister. Under senare tid har 20 fall av hot och misshandel av journalister rapporterats. Som motåtgärd har det ukrainska journalistförbundet börjat arrangera kurser i självförsvar. Lagen om skyddet av den allmänna moralen, innebär att inget som uppmanar till dålig moral får publiceras.

Lagen ger också staten rätten att stänga medier utan att fallet prövas i rätten.

Internet används flitigt

Efter den orangea revolutionen har pressfriheten försämrats, idag ligger Ukraina på plats 116 av 179 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Korruptionen är utbredd på alla nivåer. Uppemot 75-80 procent av journalisterna tar emot svart lön. För arbetsgivaren är det ett sätt att undvika den höga arbetsgivaravgiften. Intressenter betalar också journalister för att få information publicerad.

TV ägs av staten, stora företag eller oligarker. Oftast är dessa företagare eller oligarker med i politiken och stadgar lagar. I och med att TV och de tryckta medierna kontrolleras av ett fåtal personer, så dras ukrainarna till internet. Ungefär 33 procent använder internet regelbundet i Ukraina, vilket innebär att det finns närmare 13 miljoner internetanvändare i landet. Det finns för tillfället inga internetlagar, den enda lagen som kan påverka internetaktiviteterna är ”lagen om allmän moral”.

Av internetanvändare är det 75 procent har konto på något socialt nätverk, som Facebook, YouTube och Twitter.

Praktiska tips

* Försök att inte dividera inte med polisen, eftersom polisen har mycket makt och det kan leda till problem.

* Ha alltid en tolk/hjälpare till hands för att förhandla/översätta med myndigheter.

* Akta er för falska polisklädda tjuvar som vill råna utländska turister, be vänligt polisen att legitimera sig.