Pressfrihet i Världen

Pressfrihet i Världen är ett gratis dokument om pressfrihet, som Reportrar utan gränser tagit fram för att underlätta samtal och diskussion om pressfrihet i skolundervisningen.

Foldern består av generell information om pressfrihet, fördjupning i några länders mediesituation och förslag på diskussionsfrågor som kan användas i undervisningen.

Foldern har tagits fram med hjälp av stöd från Forum Syd.

Klicka på bilden här intill för att ladda ned foldern.

Om du som lärare använder materialet i din undervisning så vill vi att du kontaktar oss, vill vi kunna utvärdera användandet.

Mejla oss på reportrarutangranser@rsf.org

Tack på förhand!

Ladda ned foldern Pressfrihet i Världen (PDF).