Yttrandefrihet och pressfrihet 

Yttrandefrihet är en av de viktigaste rättigheterna vi har, och är en av de fundamentala mänskliga rättigheterna. Trots det är hälften av världens befolkning inte fria att säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill.

Pressfrihet bygger på ett samhälles tryck- och yttrandefrihet. Det viktigaste är att det genom att trycka tidningar eller sända radio och tv ska vara möjligt att granska och kritisera de styrande – regeringen och andra som sitter i maktpositioner – och förmedla information till medborgare.

Pressfrihet ingår som en självklar del av de flesta definitioner av demokrati. I praktiken innebär pressfrihet att myndigheter inte får granska vad journalister skriver i förväg – utan att medierna fungerar helt självständigt.

Men så fungerar det inte i hela världen. På många håll är det snarare tvärt om – regeringar och regimer tillåter inga självständiga tidningar, utan bara medier som skriver det regeringen vill att de ska skriva. I många länder är det farligt att avslöja saker om regeringen – och den som kritiserar de som sitter vid makten lever ett farligt liv.

“Informationsfrihet är friheten som gör att du kan verifiera existensen av alla andra friheter.”

Win Tin, burmesisk journalist.

mer information

För mer information, kontakta:

Anna Widmark
verksamhetsledare