Pressfriheten frånvarande i den amerikanska valstriden

Valstriden i USA är i full gång, men pressfrihetsfrågor debatteras inte av kandidaterna. Detta trots att den administration som tar över måste vidta konkreta åtgärder för att journalistiken och rätten till information inte ska hotas. Reportrar utan gränser (RSF) lyfter de pressfrihetsfrågor som båda sidor borde ta upp i valrörelsen. 

– USA brottas med monumentalt viktiga frågor, bland annat ökande hot mot journalisters säkerhet, AI-genererade deep fakes som hotar integriteten för information på nätet och tekniska plattformar som underlättar spridningen av skadlig felaktig information. Det amerikanska folket måste veta var deras presidentkandidater står och förtjänar en offentlig debatt om den politik som kommer att definiera nästa regering och USA:s roll i världen, säger Clayton Weimers verksamhetschef för RSF USA.

I RSF:s pressfrihetsindex 2024, föll USA tio placeringar till en historiskt låg 55:e plats, vilket visar att det finns ett starkt behov av en offentlig politik som syftar till att stärka pressfriheten. RSF:s index visar att pressfriheten är på tillbakagång globalt, vilket skapar ett bra tillfälle för USA att gå före och påverka pressfriheten positivt.

Stoppa slakten på journalister i Gaza

Över 100 palestinska journalister har dödats sedan Israel invaderade Gaza, varav minst 27 i direkt anslutning till sitt arbete. Israel har också hindrat internationella medier från att komma in i Gaza och stoppat hjälp och stöd till de pressade Gaza-journalisterna som bevakar det blodiga kriget. Som Israels viktigaste strategiska partner kan USA göra mer för att stoppa dödandet av journalister och få slut på Israels straffrihet. Ingen av kandidaterna har dock tagit upp behovet av att förhindra fortsatta angrepp på journalister.

Amerikanska journalister som är fängslade utomlands måste släppas

Båda kandidaterna förtjänar beröm för sitt starka engagemang för att frige Evan Gershkovich, en reporter från Wall Street Journal som har suttit fängslad i Ryssland sedan mars 2023 och åtalades i juni 2024. Trump har insisterat på att han kan befria Evan Gershkovich genom att utnyttja sin goda relation med Vladimir Putin. I sitt tal vid White House Correspondents’ Association dinner krävde Joe Biden att Evan Gershkovich skulle friges, liksom de amerikanska medborgarna Alsu Kurmasheva och Austin Tice.

Tyvärr har dock ingen av kandidaterna lyckats få någon journalist, som fängslats på felaktiga grunder, frigiven under sina respektive år vid makten. Nästa president måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att frige dessa journalister och ta fram en strategi för att avskräcka skurkregimer från att fortsätta ta journalister som gisslan. RSF uppmanar båda kandidaterna att erkänna alla journalister som hålls fängslade utomlands och klargöra vilka åtgärder de ska vidta för att få hem dessa amerikaner. Detta inkluderar också en samordnad insats för att skipa rättvisa i mordet på Christopher Allen efter en misslyckad utredning av regeringen i Sydsudan.

Reformera spionerilagen post-Assange

Den 25 juni 2024 nådde Julian Assange en uppgörelse med Biden-administrationens justitiedepartement som resulterade i att Wikileaks-utgivaren släpptes fri efter att ha suttit över fem år i högsäkerhetsfängelset Belmarsh i Storbritannien. Totalt har Julian Assange varit frihetsberövad i över 13 år.  Även om Julian Assanges frigivning är välkommen finns det fortfarande anledning till oro över att han, som den första utgivaren någonsin, åtalats enligt en åtalspunkt i Espionage Act. Reformbehovet är fortsatt akut, i synnerhet behovet av ett försvar av allmänintresset för att säkerställa att Espionage Act inte används som vapen mot journalistisk verksamhet. Ingen av kandidaterna har tagit offentlig ställning i denna fråga.

Skydda källor

USA:s representanthus antog i januari 2024 enhälligt H.R. 4250, den så kallade press act. Denna lagstiftning skulle skapa en federal lag som skyddar journalister från att tvingas avslöja känsliga källor till brottsbekämpande myndigheter. Versioner av lagen finns i de flesta delstater, men en federal lag skulle skydda journalister som riskerar fängelsestraff, böter eller andra straff för att de vägrar avslöja sina källor i federala domstolar eller kongressutredningar. En federal lag skulle innebära en välbehövlig förbättring av det rättsliga skyddet för journalister och deras källor. RSF uppmanar senaten att anta en kompletterande lagstiftning och att både Joe Biden och Donald Trump förbinder sig att underteckna press act som lag.

Reglering av AI

Generativ AI förvärrar en redan dålig situation med desinformation på nätet. Medborgare, särskilt journalister, måste vara ännu mer vaksamma på att deras ord eller bild inte förvanskas. President Joe Biden utfärdade en exekutiv order som fastställde nya standarder för AI-säkerhet, men alltför lite fokus har riktats mot informationsintegritet. Donald Trump är positivt inställd till tekniken och har använt den när han skriver tal. Under sitt presidentskap utfärdade han en exekutiv order för att fastställa tekniska standarder för AI-utveckling. Donald Trump har gjort uttalanden om att han är bekymrad över deepfake-tekniken, men har inte tagit upp AI:s potentiella negativa inverkan för journalister. För bättre skydd mot det överhängande hotet från artificiell intelligens efterlyser RSF tekniska standarder för informations- och bildkällor. Beslutsfattare måste sätta informationsintegritet i centrum för alla AI-regelverk.

Säkerhet för journalister

USA har skakats av protester sedan Israels invasion av Gaza efter Hamas attack den 7 oktober. President Joe Biden har uttalat sin respekt för rätten att protestera och samtidigt fördömt våld, men har inte tagit upp de 37 fall av övergrepp mot journalister som skett sedan oktober 2023 och registrerats av U.S. Press Freedom Tracker. Under Trump-administrationen arresterades rekordmånga journalister när de bevakade Black Lives Matter protesterna som skedde mitt under covid-19 pandemin.

För att skydda USA:s kärnvärden måste båda kandidaterna bekräfta vikten av att garantera säkerheten för journalister som bevakar inhemska protester, även om det finns partipolitiska skillnader. Med tanke på Demokraternas och Republikanernas nationella konvent som ska äga rum i sommar och valkampanjer som nu lägger i högsta växeln, uppmanar RSF båda kandidaterna att prioritera pressfrihet och engagera sig för förändring.

Foto: RSF