Pressfriheten hotad i Amazonas visar ny rapport från RSF

Reportrar utan gränser (RSF) släpper rapporten ”Scorched lands of journalism in the Amazon” med tidigare opublicerade uppgifter om allvarliga hinder för pressfriheten i brasilianska Amazonas. Lokala journalister är särskilt utsatta.

Den biologiska mångfalden i Amazonas är viktig för hela planeten och avgörande för att stabilisera det globala klimatet. Det akuta behovet av åtgärder för att hejda avskogningen kräver journalistisk frihet och pluralism, men kolliderar i nuläget med ekonomiska intressen, visar rapporten.

Jordbrukare, boskapsuppfödare, skogsavverkare, guldgrävare och chefer för gruvbolag vill monopolisera mark och naturresurser och försöker tysta alla som rapporterar om brott mot mänskliga rättigheter och miljölagstiftning.

Hot, fysiskt våld och påtryckningar leder till självcensur

Reportrar i Amazonas är måltavlor för trakasserier, hot och fysiskt våld. Mellan den 30 juni 2022 och den 30 juni 2023 identifierade RSF 66 brott mot pressfriheten i de nio delstaterna i brasilianska Amazonas. Våld, i kombination med politiska och ekonomiska påtryckningar driver journalister till självcensur.

Journalister och medier som rapporterar från Amazonas möter även strukturella utmaningar. Områdets otillgänglighet gör att resor och kommunikation är logistiskt krävande. En stark ägandekoncentration av media, och lokala myndigheter och en privat sektor som vill  ha inflytande över medieinnehåll är andra utmaningar. Finansieringen av oberoende journalistik, särskilt lokal oberoende journalistik, är begränsad. Dessa faktorer motverkar ett mångsidigt och hållbart medieekosystem och öppnar dörren för desinformation.

– För att förstå vad som händer vid frontlinjerna i en av vår tids viktigaste konflikter behöver vi tillförlitlig rapportering direkt från fältet. Med andra ord måste försvaret av fri, mångsidig och oberoende lokal journalistik i Amazonas vara en integrerad del av insatserna för att ta itu med klimatkrisen. De lokala journalisternas viktiga rapportering har global betydelse ,men sker med knappa eller nästan inga resurser. RSF kommer att fortsätta att bevaka attacker mot media i brasilianska Amazonas.

Artur Romeu, chef för RSF:s avdelning för Latinamerika

RSF:s rapport tar upp morden på Dom Phillips och Bruno Pereira i Javari-dalen i delstaten Amazonas i juni 2022. Dessa mord skedde bara några veckor innan arbetet med rapporten inleddes och är ett tyligt exempel på utmaningarna det innebär att skydda journalister i regionen.

Lokala nätverk skyddar

I rapporten beskrivs även de åtgärder som lokala medier och journalister vidtar för att hantera dessa utmaningar. För att bekämpa desinformation och bevaka vad som händer i ursprungsbefolkningars territorier och på platser som är svåra att nå, organiserar sig journalister och lokala informatörer i nätverk för att kunna skydda sig själva och fortsätta arbeta. Slutligen innehåller rapporten rekommendationer för att förbättra medieekosystemet i regionen.

Fem viktiga punkter i rapporten:

Riskfyllda bevakningsområden

Av de 66 pressfrihetsbrott, trakasserier, hot och fysiska attacker som RSF dokumenterade från den 30 juni 2022 till den 30 juni 2023 i de nio delstaterna i brasilianska Amazonas var 16 direkt kopplade till bevakning av jordbruksföretag, gruvdrift, ursprungsbefolkningar och brott mot de mänskliga rättigheterna. En tredjedel av kränkningarna ägde rum under presidentvalet 2022.

Självcensur

Dödliga markkonflikter och användning av våld för att tysta oliktänkande bidrar till hotet mot oberoende journalister och medier. Strategier saknas för att förebygga våld mot medier, skydda reportrar och främja journalistik.

Politisk och ekonomisk inblandning

Pressfriheten och rätten till nyheter och information i Amazonas begränsas strukturellt av en ekonomiskt kvävande miljö. Lokala journalister är under ständig press från offentliga och privata aktörer som vill påverka redaktionellt innehåll så det gynnar deras ekonomiska intressen.

Geografiska och infrastrukturella utmaningar

Resor i Amazonas omfattar ofta transporter till lands, på floder och i luften vilket innebär stora kostnader. Många nyhetsberättelser går om intet när medier saknar resurser för att inleda eller fullfölja rapportering. Ojämlikheter när det gäller ny teknik, internetanslutningar och telefonnät försvårar mediernas arbete ytterligare.

Reaktioner på fältet

Inför hot och våld från offentlig och privat sektor måste journalister i Amazonas vara uppfinningsrika för att skydda sig själva och för att kunna rapportera om vad som händer i isolerade områden. Samarbete på internationell nivå och förstärkning av lokala nätverk spelar en avgörande roll. Denna rapport belyser innovativa journalistiska metoder som bygger på hjälp från civilsamhället.

 

RSF:s fem rekommendationer för en mer gynnsam miljö för journalistik i brasilianska Amazonas:

  • Försvara tillförlitlig, oberoende och mångsidig journalistik i Amazonas. Låt detta vara en central del i program för miljöskydd.
  • Utveckla en förebyggande säkerhetspolicy för journalister som rapporterar om känsliga nyhetsberättelser i regionen.
  • Främja ett mångsidigt och ekonomiskt livskraftigt medieekosystem
  • Stärk medieutbildning och insatser för att bekämpa desinformation i Amazonas.
  • Utöka arbetet med att övervaka övergrepp mot journalister i regionen

 

Läs hela rapporten HÄR (engelsk text)

Foto: Michael Dantas