Pressfrihetsindex 2019: Nytt klimat av rädsla ökar journalisters självcensur

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2019 visar att fientlighet, hat och våld mot journalister har skapat ett klimat präglat av rädsla. Det finns inte längre några gränser för vilka metoder som används för att straffa journalister som står upp mot makthavare.

Årets pressfrihetsindex visar att antalet länder där journalister kan arbeta i säkerhet blir allt färre. Auktoritära regimer världen över stramar åt sitt grepp om media.

Andra tydliga förändringar i årets index är:

  • Sverige halkar ner en placering och rankas nu som tredje bästa land i världen på pressfrihet
  • För tredje året i rad toppar Norge listan, tätt följt av Finland som går in på andraplats.
  • USA faller ner till gruppen av länder där situationen för pressfriheten klassificeras som ”problematisk” (från klassificeringen ”ganska bra situation”).
  • Eftersom situationen försämrats även i Brasilien, Venezuela och Nicaragua uppvisar Nord- och Sydamerika den regionalt största tillbakagången vad det gäller pressfrihet i världen.
  • Nicaragua står för det största raset tillsammans med Tanzania och Centralafrikanska republiken.
  • Etiopien visar den största förbättringen och hoppar 40 placeringar uppåt i listan. Kraftiga förbättringar kan även noteras i Gambia, Malaysia, Maldiverna och Armenien.
  • I botten av indexet ligger Turkmenistan, som för första gången rankas som världens sämsta land vad gäller pressfrihet, tillsammans med Nordkorea, Eritrea, Kina och Vietnam.
  • Pressfriheten klassificeras som ”bra” eller ”ganska bra” i 24 procent av världens länder, mot 26 procent året innan.
  • Överlag ökar antalet länder där situationen för pressfrihet klassificeras som ”problematisk” eller ”svår” medan antalet länder där situationen klassificeras som ”mycket allvarlig” minskar något.

Fientlighet, hat och våld mot journalister

Reportrar utan gränser mäter årligen situationen för pressfrihet i 180 av världens länder. Den tydligaste trenden i årets index är att politiska ledares fientlighet, hat och våld mot journalister harskapat ett nytt klimat av rädsla.

– Politiska ledares fientlighet tar sig allt oftare uttryck i allvarliga och återkommande våldshandlingar mot journalister. Det har skapat ett helt nytt klimat av rädsla inte bara hos journalisterna, utan även hos medier överlag. Om vi inte gör något åt detta hotas demokratin och demokratiska processer i hela världen”, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige.

Denna rädslans mekanik har en mycket negativ inverkan på journalisters arbete och gör att självcensuren bland journalister och medier ökar.

– Om den politiska debatten mer eller mindre öppet glider mot en atmosfär i ett inbördeskrig där journalister behandlas som syndabockar, så är demokratin i stor fara. Att stoppa den här utvecklingen borde vara viktigt för alla människor som värderar de friheter som förvärvats under historiens gång, säger Reportrar utan gränsers generalsekreterare Christophe Deloire.

Norge först igen, Turkmenistan sist – Sverige faller en placering

Norge rankas först för tredje året i rad medan Finland (tidigare plats 4) går in på andra plats. I Nederländerna som faller två placeringar (4) har två journalister, som granskar organiserad brottslighet, tvingats leva under polisskydd. Ökningen av online-trakasserier gör att Sverige (3) faller en placering. I Afrika har situationerna i Etiopien (upp 40 placeringar till plats 110) och Gambia (upp 30 placeringar till plats 92) förbättrats avsevärt från tidigare sammanställningar.

Flera auktoritära regimer har försämrat sin placering. I Venezuela (ner 5 placeringar till plats 148) grips journalister och utsätts för våld av säkerhetsstyrkor. Även i Ryssland (ner 1 placering till plats 149) griper Kreml journalister godtyckligt och lagstiftar för att öka trycket på oberoende medier. Låga placeringar i indexet har även Vietnam (176) och Kina (177) som faller en placering var medan Eritrea (178) är tredje sista land trots fredsavtalet med grannen Etiopien. Bottenplaceringen har Turkmenistan (ner 3 placeringar till plats 180) som därmed ersätter Nordkorea (upp 1 placering till plats 179) som världens sämsta land vad gäller pressfrihet.

Endast 24 procent av de 180 länderna och territorierna klassificeras som ”bra” (vit färg på pressfrihetskartan) eller ”ganska bra” (gul färg på pressfrihetskartan), jämfört med 26 procent förra året. Som ett resultat av ett alltmer fientligt klimat, som går långt bortom Donald Trumps kommentarer, har USA (48) fallit tre platser i årets index och medieklimatet anses nu vara ”problematiskt” (orange färg på pressfrihetskartan). Aldrig tidigare har amerikanska journalister varit utsatta för så många dödshot eller så ofta tvingats vända sig till privata säkerhetsföretag för skydd. Hat mot media drev i juni 2018 en man att gå in på tidningen Capital Gazette i Annapolis, Maryland, och skjuta ihjäl fyra journalister och ytterligare en anställd person. Skytten hade upprepade gånger uttryckt hat mot tidningen i sociala medier.

Hot, kränkningar, trakasserier och attacker har blivit en del av ”riskerna med yrket” för journalister i många länder. I Indien (ner 2 placeringar till plats 140), där de som kritiserar hinduistisk nationalism stämplas som ”anti-indiska” i online-trakasserier, mördades sex journalister under 2018. Efter presidentvalet i Brasilien (ner 3 placeringar till plats 105) har media blivit måltavla för president Jair Bolsonaros anhängare både online och offline.

Modiga undersökande reportrar

I ett nytt klimat med utbredd fientlighet behövs mod för att fortsätta arbetet med att undersöka korruption, skatteflykt och organiserad brottslighet. I Italien (upp 3 placeringar till plats 43) föreslog inrikesministern och partiledaren Matteo Salvini att polisskyddet skulle dras in för journalisten Roberto Saviano efter att han kritiserat Salvini. Journalister och medier utsätts allt oftare för rättsprocesser runtom i världen, inklusive Algeriet (ner 5 placeringar till plats 141) och Kroatien (upp 5 placeringar till plats 64).

Rättsliga förfaranden missbrukades för att dränera ekonomiska resurser för undersökande journalister i Frankrike och Malta (ner 12 placeringar till plats 77). I Polen (ner 1 placering till plats 59) hotades journalister på Gazeta Wyborcza med fängelsestraff efter att ha kopplat partiledaren för regeringspartiet till ett tvivelaktigt byggprojekt. I Bulgarien (11) greps två journalister efter att ha granskat missbruk av EU-medel. Utöver rättsprocesser och åtal blir undersökande journalister även måltavlor för andra typer av trakasserier i arbetet med att avslöja korruption. En reporters hem sattes i eld i Serbien (ner 14 placeringar till plats 90), medan undersökande reportrar mördades i Malta, Slovakien (ner 8 placeringar till plats 35), Mexiko (ner 3 placeringar till plats 144) och Ghana (ner 4 placeringar till plats 27).

Den våldsnivå som används för att straffa journalister som står upp mot makthavare verkar inte längre ha några gränser. Det vidriga mordet på den saudiska journalisten Jamal Khashoggi inne på det saudiska konsulatet i Istanbul, Turkiet, i oktober 2018, skickade en tydlig signal till journalister långt bortom Saudiarabiens gränser (ner 3 placeringar till plats 172). Rädsla för våld och död leder i många fall till självcensur hos journalister, som ibland slutar rapportera helt och hållet.

Större försämring av förmodligen bättre regioner

Av världens regioner har Amerika (Nord och Syd) försämrats mest (3,6 procent) vad gäller begränsningar och kränkningar av pressfriheten. Det beror inte bara på de låga placeringarna för USA, Brasilien och Venezuela. Nicaraguas (114) försämring med 24 placeringar utgör ett av de största fallen i årets index. Nicaraguanska journalister som bevakar protesterna mot president Daniel Ortegas regering behandlas som demonstranter och attackeras fysiskt. Många har tvingats fly utomlands för att undvika att bli fängslade för terrorism. På det västra halvklotet finns också ett av världens dödligaste länder för media: Mexiko, där minst tio journalister mördades under 2018. President Andrés Manuel López Obradors tillträde minskade spänningen mellan myndigheter och media, men det fortsatta våldet och straffriheten för mord på journalister gjorde att Reportrar utan gränser i mars i år anmälde Mexiko till den Internationella brottmålsdomstolen.

Även inom Europeiska Unionen och på Balkan har situationen försämrats (1,7 procent). Det är fortfarande den säkraste regionen i världen, där pressfriheten respekteras mest, men journalister utsätts allt oftare för allvarliga hot, I Malta, Slovakien och Bulgarien (111) har journalister mördats; i Serbien och Montenegro (ner 1 placering till plats 104) har de utsatts för verbala och fysiska attacker; och i Frankrike (ner 1 placering till 32) har våldet mot journalister tagit extrema nivåer under de gula västarnas protester. Vissa TV-team vågade inte bevaka protesterna utan livvakter medan andra dolde sin kanals logotyp. Journalister stigmatiseras också öppet. I Ungern (ner 14 placeringar till plats 87) fortsätter tjänstemännen i premiärminister Viktor Orbáns parti Fidesz att endast prata med journalister från regeringsvänliga medier. I Polen har de statliga medierna blivit till propagandaverktyg som används för att trakassera journalister.

Mellanöstern och Nordafrika fortsätter att vara den svåraste och farligaste regionen för journalister. Trots att antalet journalister som dödades 2018 sjunkit fortsätter Syrien (174) att vara en extremt farlig arbetsplats, liksom Jemen (ner 1 placering till plats 168). Bortsett från krig och större kriser, som i Libyen (162), hänger ett annat hot över regionens journalister – godtyckliga gripanden och fängelse. Iran (ner 6 placeringar till plats 170) är ett av världens största fängelser för journalister. Dussintals journalister är frihetsberövade i Saudiarabien, Egypten (ner 2 placeringar till plats 163) och Bahrain (ner 1 placering till plats 167), många av dem utan rättegång. I Marocko (135) hålls snabba rättegångar. Det enda undantaget till den här dystra bilden är Tunisien (upp 15 placeringar till plats 97) där antalet överträdelser mot journalister minskat.

I Afrika har det regionalt skett en svag försämring, men här finns också några av länderna där det skett störst förändring i årets index. Efter ett regeringskifte släppte Etiopien (110) alla sina fängslade journalister vilket bidrog till en spektakulär uppgång med 40 placeringar. Även regeringskiftet i Gambia (upp 30 placeringar till plats 92) gav landet en bättre placering. Men nya regeringar har inte alltid varit positivt för journalister. I Tanzania (ner 25 placeringar till plats 118) har det sedan Johan ”Bulldozer” Magufulis tillträde 2015 skett allvarliga attacker mot media. Mauretanien (ner 22 placeringar till plats 94) rasar också kraftigt på grund av fallet med den fängslade bloggaren Mohamed Cheikh Ould Mohamed Mkhaitir. Demokratiska republiken Kongo (154) är återigen det land där Reportrar utan gränser registrerade flest brott mot journalister 2018, medan Somalia (164) fortsätter att vara Afrikas dödligaste land för journalister.

Regionen Östeuropa och Centralasien fortsätter att rankas näst sist i indexet trots några tydliga förändringar på nationell nivå och en liten förbättring i den regionala poängen. Fler än hälften av regionens länder rankas fortfarande nära eller under plats 150 i indexet. De regionala tungviktarna, Ryssland och Turkiet, fortsätter att förfölja oberoende medier. Världens troligen största fängelse för journalister, Turkiet, är också det enda land i världen där en journalist åtalats för rapportering kopplad till de så kallade Paradispappren. Förbättringar som förtjänar att nämnas är Uzbekistan (upp 5 placeringar till plats 160) som inte längre är svartfärgat i indexet (”mycket allvarlig situation”) efter att ha släppt alla journalister som fängslades under diktatorn Islam Karimov och Armenien (upp 19 placeringar till plats 61) där ”sammetsrevolutionen” lossat regeringens grepp om de statliga radio- och TV-sändningarna.

Med metoder som totalitär propaganda, censur, hot, fysiskt våld och online-trakasserier fortsätter Asien-Stillahavsområdet att rankas tredje sist. Antalet mördade journalister var extremt högt i Afghanistan (121), Indien och Pakistan (ner 3 placeringar till plats 142). Som ett resultat av desinformation och manipulering inom sociala medier i Myanmar ökade trakasserierna av rohingyerna kraftigt. Två Reuters-journalister tilldelades långa fängelsestraff efter att försökt rapportera om folkmordet på rohingyerna. Under Kinas växande inflytande sprids statlig censur till Singapore (151) och Kambodja (ner 1 placering till plats 143). Trots den här kontexten har både Malaysia (123) och Maldiverna (98) stigit 22 placeringar, vilket visar hur politiska förändringar radikalt kan förändra klimatet för journalister samt hur ett lands politiska system kan ha direkt inverkan på pressfriheten.

Regionala analyser på engelska
Afrika
Asien
Östeuropa och Centralasien
Europa
Latinamerika
Mellanöstern
Nordafrika
Nordamerika

Världskarta
Kartan svensk version i PDF-format
Kartan engelsk version i PDF-format
Kartan i interaktivt format
Hela rankingen av 180 länder i listform

Om Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex

Reportrar utan gränser har publicerat sitt årliga pressfrihetsindex sedan 2002. Indexet mäter nivån av mediefrihet i 180 länder och territorier och beaktar, förutom övergrepp som hot, gripanden och mord, faktorer som mediepluralism, oberoende, miljö, självcensur, juridiskt ramverk, transparens och infrastruktur. Indexet bedömer inte regeringens politik.