Pressfrihetsindex

Varje år sedan 2002 publicerar Reportrar utan gränser sitt pressfrihetsindex. Indexet är ett viktigt verktyg för påverkan. Indexet rankar 180 länder och regioner utifrån situationen för pressfrihet och frihet för journalister. Det är en ögonblicksbild av pressfrihetssituationen baserad på en rad indikatorer som rör pluralism, medias oberoende, kvalitet på lagstiftning och säkerhet för journalister i varje land och region. Det riktar sig inte till den allmänna politiken, även om regeringar uppenbarligen har stor inverkan på landets placering. Indexet redovisar inte journalistikens kvalitet i länder eller regioner.

Indexet land för land 2023 (på engelska)

Pressfrihetsindex 2023, analys på svenska

Ladda ned kartan i andra format

Pressfrihet land-för-land

Vill du läsa om hur situationen för pressfriheten ser ut i världens länder? Se Reportrar utan gränsers internationella webbplats https://rsf.org/en/ (rubrik Countries and Regions) och https://rsf.org/en/ranking. 

Läs också mer om pressfriheten i Sverige här (på engelska)

Statistik över dödade och fängslade journalister

Vill du ta del av statistik över dödade och fängslade journalister?  Se löpande uppdateringar på Reportrar utan gränsers internationella webbplats: https://rsf.org/en/barometer

mer information

För mer information, kontakta:

Katarina Carlsson
verksamhetschef