Pressfrihetsorganisationer fördömer stämning av Realtid

Foto:Realtid

Fem internationella pressfrihetsorganisationer fördömer de rättsliga åtgärder som i november riktats mot den svenska tidningen Realtid, i samband med granskningen av företaget Eco Energy World (EEW), och dess ägare, Svante Kumlin. Reporter utan gränser, Index on Censorship, Artikel 19, Media Defence och European Center for Press and Media Freedom (ECPMF) är oroade över att missbruk av juridiska metoder används för att skrämma journalister till tystnad.

Reporter utan gränser, Index on Censorship, Artikel 19, Media Defence och European Center for Press and Media Freedom (ECPMF) anser att stämningen av den svenska finanstidningen Realtid kan liknas vid SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation), eller missbruk av juridiska metoder med syfte att skrämma Realtid, och rapporterna bakom granskningen, till tystnad.

Realtid har blivit stämda av den svenske affärsmannen Svante Kumlin, bosatt i Monaco. Detta sedan tidningens reportrar granskat ett av hans företag, Eco Energy World (EEW) inför en förestående börsintroduktion i Norge. Undersökningen började i september när Realtids skrev om börsintroduktionen och upptäckte misstänkt försäljning av aktier i EEW.

I oktober försökte journalisterna komma i kontakt med Svante Kumlin. Efter att han avslagit en begäran om intervju skickade Realtids reporter 14 frågor, men Svante Kumlin svarade att hans juridiska rådgivare ”kommer att svara dig direkt”.

Efter beskedet från Svante Kumlin har Realtid tagit emot flera e-postmeddelanden och brev från två advokatbyråer, TLT Solicitors, i Storbritannien och Gardetto, i Monaco. De hotade båda med rättsliga åtgärder om Realtid fortsatte att granska och publicera reportage om företaget och dess ägare. Den 20 november lämnade Kumlin och TLT Solicitors in en stämningsansökan mot Realtid, dess chefredaktör och de två reportrarna som rapporterat om EEW.

Advokaterna anklagar chefredaktören Camilla Jonsson och reportrarna Per Agerman och Annelie Östlund för förtal, publicering av falsk information och brott mot sekretess genom att publicera, vad advokaterna påstår sig vara, konfidentiell information. De hävdar också att Realtid bryter mot svensk pressetik och lagar.

Om anklagelserna stämmer skulle EEW kunna vända sig till Medieombudsmannen. Att hota tidningen och journalisterna med rättsliga åtgärder, fängelsestraff och dryga böter i andra länder är helt fel väg att gå.

Därför betraktar pressfrihetsorganisationerna Reportrar utan gränser, Index on Censorship, Article 19, Media Defence och European Center for Press and Media Freedom (ECPMF) den pågående juridiska processen mot finanstidningen Realtid som en SLAPP, med syfte att skrämma journalister till tystnad.

– Att undersökande journalister i Sverige som publicerar på svenska för en svensk läsekrets översvämmas av juridiska hot från andra länder är upprörande. Realtids har visat prov på stort mod inför dessa hot, men publiceringen av granskande nyhetsartiklar ska inte hänga på enskilda journalisters mod. Vi måste sätta stopp för SLAPP, säger Jessica Ní Mhainín, senior juridisk rådgivare på Index on Censorship.

– E-mejlkonversationerna mellan advokaterna och Realtid är obehaglig läsning. Det är uppenbart att den här typen av juridiska hot, eller SLAPP, kan användas som ett verktyg, lika skarpt som vilket vapen som helst, för att tysta journalister. Jag fördömer å det kraftigaste Svante Kumlins agerande. Han borde veta bättre. Realtids redaktion ska veta att den har vårt stöd i denna process, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige (RSF Sverige).

Trots de återkommande hoten har Realtid fortsatt med sina gedigna, journalistiska undersökningar. Mellan 29 september och 13 november har tidningen publicerat tio artiklar på ämnet. Svante Kumlin har vid flera tillfällen avböjt att svara på frågor, trots att tidningens journalister har digitala inspelningar och offentliga dokument som stödjer innehållet i artiklarna.

– Vi vet att mer än hälften av de gränsöverskridande SLAPP-fall som drabbar undersökande journalister i andra länder, utgår från London. Efter att man i Bryssel inför anti-SLAPP-åtgärder behöver även Storbritannien brådskande reformera sitt rättssystem för att leva upp till sina åtaganden och stöd till global pressfrihet, säger Sarah Clarke, Europachef för Article 19.

Efter Realtids publicering av artiklar om EEW har den norska finanstidningen Dagens Naeringsliv gjort en egen undersökning av företaget. Sedan dess har även Dagens Naeringsliv kontaktats av TLT Solicitors med liknande hot som de som riktats mot Realtid.

– Undersökande journalistik är viktig för att hålla människor i maktpositioner ansvarsskyldiga inför sina åtaganden. De journalister som utför detta viktiga arbete ska inte bli föremål för aggressiva rättsprocesser, utformade för att skrämma och förtrycka. Den här typen av dispyter bör lösas parterna emellan i för dem avsedda forum, i detta fall i Sverige, säger Padraig Hughes, juridisk chef på Media Defence.

Norge och Sverige rankas på första och fjärde plats av 180 länder i RSF: s pressfrihetsindex för 2020. Storbritannien rankas på plats 35.