Projektet Kollega till kollega lever vidare

Projektet Kollega till kollega skapar viktiga nätverk.

I det ettåriga projektet Kollega till kollega har Reportrar utan gränser kartlagt behoven hos exiljournalister i Sverige för att de ska kunna fortsätta verka som journalister även i landsflykt och som nyanlända. Varje deltagare har matchats med en redan etablerad kollega. 83 deltagare har medverkat i projektet.

Att vara journalist i landsflykt, eller ny i Sverige, kan innebära stora möjligheter, men kan också utgöra en allvarlig begränsning av journalister och författares yttrandefrihet. Projektet Kollega till kollegas idé är att matcha varje inflyttad journalist med en etablerad kollega, så att deras respektive nätverk kan sammanfogas och vara till nytta för båda parter.

Förutom möten mellan de matchande kollegorna har de medverkande regionerna Västra Götaland, Uppsala och Jönköping också haft nätverksmöten som handlat om mer praktiska frågor och branschkunskap. I samband med nätverksmötena har alla inflyttade deltagare fått texter översatta och möjlighet att läsa upp dem.

Tillsammans med FOJO Medieinstitutet och Södra Vätterbygdens folkhögskola genomfördes i vintras en två dagars vidareutbildning, Journalism in Sweden, för 20 inflyttade journalister.  Deltagarna var mycket positiva till upplägget, tyckte att kursen gav dem konkreta redskap och att de både fick en realistisk bild av den tuffa arbetsmarknaden, men också hopp om att kunna fortsätta vara journalister.

– Under det här pilotåret med Kollega till kollega har vi sett hur nya nätverk och idéer uppstått, hur pressfriheten stärkts, och hur mycket det har gett deltagarna och de medverkande regionerna. För vår del är pilotprojektet avslutat, men det lever vidare i andra delar av vår verksamhet och vi hoppas att metoden kan hjälpa fler regioner att stärka journalistiken och yttrandefriheten tillsammans med oss och de andra organisationer som stått bakom projektet, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige (RSF Sverige).

Projektet lever vidare under namnet Konsten att delta som är en del av KLYS. På webbsidan kan man, både som nyinflyttade skribenter i Sverige och etablerade skribenter registrera sig, för att sedan bli matchade. RSF Sverige arbetar också med ett informationsprojekt där etablerade journalister från RSF Sverige, tillsammans med inflyttade kollegorna, bland annat kommer att föreläsa på skolor under 2020-2021.

Projektet Kollega till kollega har genomförts av RSF Sverige tillsammans med sina partnerorganisationer Svenska Pen, Författarförbundet, Journalistförbundet och ICORN. Projektet finansierades av Svenska Postkodstiftelsen.

Kontaktpersoner RSF Sverige:

Katarina Carlsson, verksamhetsledare
katarina.carlsson@reportrarutangranser.se
072-308 05 23

Matilda Lann, projektledare info/kom-projektet
matilda.lann@reportrarutangranser.se
073-8324163