Protest mot lagförslag som censuererar internet

 Reportrar utan gränser ansluter sig därför tillsammans med flera andra organisationer med särskilt intresse för internet, så som Wikipedia, sociala nätverket Reddit och franska Piratpartiet som alla valt att stänga ner sina webbplatser i en manifestation för att visa motstånd mot den föreslagna lagstiftningen.

– Vi har beslutat att stänga vår engelskspråkiga webbsida i 24 timmar för att symboliserar den munkavel som Sopa- och PIPA-lagarna innebär för internet om de genomförs. Lagarna påverkar ett otal internetanvändare som är oskyldiga till brott mot upphovsrättslagen, eftersom sajter som misstänks för vagt definierade upphovsrättsliga brott kan komma att blockeras, säger Reportrar utan gränser.

– Dessa två överdrivet repressiva lagförslag kommer leda till en aldrig tidigare skådad grad av internetcensur och skulle offra yttrandefriheten i namnet av kampen mot piratkopiering. Det är inte rätt att landet som gav upphov till internet nu levererar dödsstöten för den digitala friheten. En sådan lagstiftning skulle misskreditera den amerikanska regeringens försvar av den världsomspännande yttrandefriheten på nätet, det skulle skada internetanvändare som använder verktyg för att kringgå nätcensuren samt använder sidor med öppna källor. Vi vädjar till amerikanska senaten och dess representanter att förkasta dessa repressiva lagar och hitta andra sätt att skydda de immateriella rättigheterna, säger Reportrar utan gränser.

PIPA, som framfördes till senaten i maj 2011, vill använda online-filtrering för att blockera webbplatser som misstänkts för brott mot upphovsrättslagen. Det skulle skapa, likt Kina, en elektronisk mur, där riskerna för ”överblockering” är stora. Samarbetande webbsidor så som YouTube och Facebook, skulle vara tvungna att övervaka sitt innehåll för att undvika straffpåföljd. Upphovsrättsinnehavare kan genom dombeslut tvinga sökmotorer att utlämna webbplatser utefter deras resultat. Det skulle leda till att annonsörer och betaltjänster på internet också skulle vara förbjudna att göra affärer med dessa sajter, för att kväva dem ekonomiskt.

Verktyg som finns för att kringgå censur, som för närvarnade tar emot tiotals miljoner dollar i stöd från det amerikanska utrikesdepartementet, skulle bli olagliga och leda till att cyberdissidenter i flera länder skulle berövas skydd. PIPA:s motsvarighet i representanthuset, SOPA–lagen, går ännu längre och gör att upphovsrättsinnehavare kan kräva ett tillbakadragande av innehåll på internet utan att behöva hänvisa till domare. Enligt den amerikanska akademikern, Mark Lemley, skulle Sopa och PIPA bli en dödsdom för webbplatser.

Reddits grundare Alexi Ohanian beskrev de två lagarna som att ”vara arg och försöka vidta åtgärder mot Ford bara för att en Mustang använts i ett bankrån”. Tre personer som ger president Obama råd om upphovsrätt sa, den 17 januari att Vita huset ”inte kommer att stödja lagstiftning som minskar yttrandefriheten, ökar riskerna för cybersäkerhet och undergräver det dynamiska och innovativa globala internet.”

Även om stödet för dessa lagar verkar vara lamt i kongressen, behövs det hållas under uppsikt. En utfrågning om Sopa skulle ha hållits den 18 januari, men har skjutits upp. Senaten ska rösta om PIPA den 24 januari. Anhängare och motståndare för Sopa och PIPA fortsätter driva frågan, med Hollywood och nöjesindustrin på ena sidan och Silicon Valley, frivilligorganisationer och förgrundsgestalter för friheten på internet på den andra, som fördömer förslaget till lagstiftningen som ett allvarligt angrepp på internets innovation och integritet.

I november 2011 vände sig Reportrar utan gränser tillsammans med 40 stycken informationsfrihets- och människorättsgrupper till de amerikanska lagstiftarna och bad dem tänka om.