Pröva alla metoder för att få Dawit Isaak fri innan det är för sent

 Det finns ingen tid för tyst diplomati. Dawit är den ende EU-medborgaren som är samvetsfånge. Han hålls fängslad på ett sätt som strider mot flera av artiklarna i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Människorättsorganisationer över hela världen arbetar för samvetsfångar. Men EU ger istället bistånd till det land som håller unionens medborgare fängslad på detta omänskliga sätt.

Svenska politiker brukar hävda att vi med hjälp av EU får en starkare röst i världen. Men vad säger det om Sveriges roll i EU och om EU:s roll i världen om unionen inte står upp för den ende av alla dess medborgare som är samvetsfånge?

Istället ger unionen tvärtom hans fångvaktare bistånd. Tiden håller på att rinna ut för Dawit Isaak. Men den har redan runnit ut för EU och för den svenska regeringens strategier i arbetet för hans sak. Det är tid att omedelbart lägga om taktik. Innan det är alltför sent. För då är det oåterkalleligen för sent.