Public service behöver stärkt grundlagsskydd

Public service-företaget Sveriges Television

Tryck- och yttrandefrihetskommittén lyckades inte enas om ett grundlagsskydd för Public service. Det är oroande, en stor besvikelse tycker Reportrar utan gränser. 

– Sverige är inte immunt mot den försämring av pressfrihet vi ser världen över. Situationen för oberoende journalister och även public service media har på kort tid försämrats dramatiskt i vårt närområde. I vår rapport Hoten mot public service visade vi tidigare i somras att det finns ett tydligt hot mot public service medier från politiskt håll även i Sverige. Att nu inte ta möjligheten att skydda dessa medier i grundlagen är att sticka huvudet i sanden. De ledamöter i kommittén som valt att bestrida förslaget bör se sig om ut i Europa och tänka om innan det är försent, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige.

Som framgår av vår rapport är M, Kd och Sd de av riksdagspartierna som är mest kritiska till public service idag.

I Europa som helhet är trenden negativ. Mellan 2013 och 2020 har pressfriheten bara ökat i fyra EU-länder, medan den minskat i 23.
– Oberoende public service-medier är ett lackmustest på pressfriheten i ett land. Och pressfriheten hänger ihop med graden av demokrati, säger Pavol Szalai, som är ansvarig för EU och Balkan på Reportrar utan gränsers huvudkontor i Paris.
Den politiska debatten i Sverige, liksom utvecklingen i övriga Europa, visar att det oberoendet inte längre går att ta för givet.

Läs vår rapport Hoten mot public service

Läs betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten SOU 2020:45