Public Service framtid – samtal med deltagare från samtliga riksdagspartier

Ska Sveriges Radio, Utbildningsradion och Sveriges Television stramas åt och bara sända vissa typer av program?
Ska politiker ha inflytande över medieutbudet?

Kom och lyssna på vad riksdagspartierna har att säga om hur de ser på Public Service.

Samtalet streamas från Kulturhuset Stadshusets Facebook

Datum: 3 februari 2022
Tid: 19:30-20:30
Plats: Hörsalen, Kulturhuset Stadsteatern

Medverkande:

Angelika Bengtsson (SD)
Anna Sibinska (MP)
Christer Nylander (L)
Lawen Redar (S)
Per Schöldberg (C)
Roland Utbult (KD)
Vasiliki Tsouplaki (V)
Kristina Axén Olin  (M)

Christian Christensen, professor i journalistik, Stockholms universitet

Samtalsledare: Erik Halkjaer, ordförande i Reportrar utan gränser

Boka plats till samtalet här. Det är kostnadsfritt men pga. restriktionerna är antalet besökare på plats begränsat.

Panelsamtalet om Public Service i framtiden är ett samarbete mellan Reportrar utan gränser och Kulturhuset Stadsteatern. Från och med den 23 december krävs vaccinationsbevis av alla besökare över 18 år. Läs mer om vad som gäller här.