Qatar: Restriktiva regler kring ackreditering för reportrar som bevakar Fifa World Cup

De reportrar som söker pressackreditering för fotbolls-VM i Qatar möts av både restriktioner för media och vagt formulerade byråkratiska hinder. Emiratet vill helt klart avskräcka journalister från att arbeta utanför fotbollsarenorna, säger Reportrar utan gränser (RSF).

–  Myndigheterna i Qatar missbrukar ackrediteringssystemet för journalister genom att förbjuda dem från att bevaka och skriva om vissa ämnen, säger RSF:s generalsekreterare Christophe Deloire.
– Genom att avkräva de medier som söker ackreditering samtycke till vaga och tvetydiga villkor, öppna för godtycklig tolkning, försöker Qatar uppenbarligen avskräcka, om inte förhindra, utländska medier från att prata om något annat än fotboll.

Officiellt har Qatar lättat på sina restriktioner för utländska journalister. Tidigare underlag om RSF har sett, innehöll ett förbud mot rapportering som skadade ”Qatar, dess seder och bruk och islam.

Emiratet har nu lättat på restriktionerna. De nya reglerna för ackrediteringar pekar inte längre ut vilka regioner, stadsdelar eller gator där journalister får filma. Men inte desto mindre finns en varning på den officiella webbplatsen för ackrediteringar. Journalister kommer inte tillåtas att filma eller fotografera i ”bostadsfastigheter, privata företag och industrizoner”. Det sistnämnda anspelar tydligt på de områden där journalister har bevakat och rapporterat om kränkningar av migrantarbetares rättigheter.

Media förbjuds också att filma i ”områden som kräver förhandstillstånd” och på platser med skyltar som visar att fotografering och filmning är förbjuden.

Media som söker ackreditering online får information om att en ansökan om ackreditering innebär att man accepterar en rad restriktioner:

Genom att skicka in detta formulär godkänner du/din organisation följande villkor att:

  •  Endast filma och fotografera på tillåtna platser
  •  Inte filma och fotografera på platserna utöver tillåtna platser enligt ovan
  • Respektera individers integritet; att inte inkräkta på deras personliga liv eller filma dem eller deras fastigheter utan deras uttryckliga förhandsgodkännande
  • Följa Qatars lagar

När RSF kontaktade the Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC), den myndighet i Qatar som ansvarar för byggandet av fotbollsarenorna inför VM 2022, intygade de att inga restriktioner skulle begränsa yttrandefriheten eller mediers möjligheter att rapportera.

– Enligt internationell praxis är det tillåtet att filma och fotografera privat egendom, men kräver samtycke från ägaren eller ansvarig enhet för fastigheten,” sade SC.

Även om de restriktioner och villkor som ställs på reportrar kan verka enfaldiga, tillåter deras otydliga formuleringar och bristande precision myndigheterna att tolka dem som de anser lämpliga och till och med ändra deras tillämpning. Förbudet mot att filma och fotografera i ”bostäder, privata verksamheter och industriområden” är ett generellt sådant som inte hänvisar till ägarna. I praktiken skulle det innebära att tv-team som åker till Qatar för fotbolls-VM till exempel skulle kunna förbjudas att intervjua människor i deras hem.

För att få tillstånd att filma, ”måste du kunna navigera i en komplex byråkratisk labyrint som ofta leder till återvändsgränder”, berättar en Qatar-baserad utländsk journalist, som bett att få vara anonym.

Qatariska myndigheter avskräcker därmed journalister från att ge sig in på platser som kan vara besvärande för Qatar, då särskilt de byggarbetsplatser och områden där Qatars migrantarbetare bor.

– Det sista som Qatars regering vill är att se tusentals journalister vandra runt arbetarnas bostäder med sina kameror, sa samma journalist.

– Samtidigt vet de att de inte kan stoppa journalister från att åka dit utan att det väcker ännu mer uppmärksamhet. Det är därför de försöker ge intrycket att ingenting är förbjudet, samtidigt som de behåller dessa restriktioner.

Tillvägagångssättet för att få tillstånd att filma i privata fastigheter, och även på icke-känsliga platser som museer, konferensrum och andra privatägda platser, är vanligtvis långdragen i Qatar. Det är till och med svårt att identifiera vilka myndigheter som har befogenhet att utfärda sådana tillstånd. Att låta journalister filma var de vill, samtidigt som de utesluter privatägda platser och industriområden, är ett genialiskt sätt att begränsa deras arbete.

Journalister greps för intrång i privat egendom

Så gick det till när TV-reportern Mark Lobel och hans team blev häktade i två dagar i maj 2015, när Qatars regering bjöd in dem och andra utländska journalister att se de nya migrantbostäderna. Denna typ av rapportering sker under noggrann statlig övervakning. Efter det eskorterade besöket på platsen återvände BBC-teamet på egen hand för att göra ytterligare rapporter, men myndigheterna arresterade dem för ”intrång på privat egendom” och konfiskerade deras utrustning.

”Intrång på privat egendom” var också rubriceringen som användes för att häkta Halvor Ekeland, sportreporter för norska public service-företaget NRK, och NRK-fotografen Lokman Ghorbani när de försökte bevaka migrantarbetarnas villkor 2021. De häktades i mer än 30 timmar och tvingas radera sina filmer.

Qatar är på plats 119 av 180 länder i RSF:s pressfrihetsindex 2022.