Radikal förändring av medielandskapet i Afghanistan

Sedan talibanerna tog makten i Afghanistan har över 80 procent av de kvinnliga journalisterna förlorat jobbet. Medielandskapet har genomgått en radikal förändring och 231 medieföretag har tvingats upphöra med sin verksamhet.

 På bara tre månader har stora förändringar skett inom afghansk media. Det visar en studie som Reportrar utan gränser har gjort i samarbete med sin lokala partner AIJA. Mer än fyra av tio medieföretag har upphört att existera och 60 procent av journalisterna och anställda inom media kan inte längre arbeta inom sin bransch. Innan talibanerna tog över makten den 15 augusti fanns det 543 medieföretag i Afghanistan. Nu återstår bara 312.

För fyra månader sedan fanns det cirka 10 privata medieföretag i varje region. Nu finns det regioner som helt saknar media. Värst drabbad är huvudstaden Kabul där över 50 procent av medieföretagen slagit igen. Av 148 medieföretag återstår bara 72 i huvudstaden.

Före den 15 augusti fanns det 1 190 kvinnliga journalister i Kabul. Idag har antalet sjunkit till 320, en minskning med 73 procent.

Arbetsmiljön för journalister i huvudstaden och resten av landet har blivit extremt ansträngd sedan talibanernas maktövertagande. Media måste nu följa de ”11 journalistiska reglerna” som utfärdats av informations- och kulturministeriet och med talibanernas tolkning av islamisk doktrin om ”Att förespråka gott och förbjuda fel.” Reglerna öppnar vägen för censur och förföljelse och berövar journalister deras oberoende. De tvingas redogöra för informations- och kulturministeriets tjänstemän vad de skulle vilja ta upp i sin bevakning, få deras tillåtelse att gå vidare och slutligen informera dem om resultatet för att kunna publicera.

Förutom trakasserier från talibanerna måste medieägare hantera nya ekonomiska begränsningar. Många medier finansierades såväl nationellt som internationellt. Den finansieringen upphörde när talibanerna tog kontrollen. Situationen för media i Afghanistan är ett hårt slag mot pressfriheten i landet. Afghanistan rankas på 122 plats av 180 länder RSFs internationella pressfrihetsindex som publicerades i april.

Läs mer i RSFs rapport om Afghanistan (sidan är på engelska.)