Rapport: Palestinska journalister – Klämda mellan tre sidor

Rapporten, skriven efter besök i de palestinska territorierna under slutet av 2013, beskriver de många olika hot som finns mot press- och yttrandefrihet i områdena. Å ena sidan finns de åtgärder som påtvingas palestinierna av Israel och dess armé, och som inte tvekar att arrestera – eller till och med döda – nyhetsförmedlare. Å andra sidan finns konsekvenserna av den maktdelning som ägde rum 2007 mellan den palestinska myndigheten och Hamas.

I rapporten pratar Reportrar utan gränser med journalister, människorättsaktivister, ledare för civilsamhällesorganisationer, diplomater och politiska representanter. De delar alla en slutsats: de palestinska territorierna är en av världens svåraste platser för att bedriva journalistik.

rsf_palestine2014