New report: China´s media world order – no stop for Chinese attacks on Swedish journalists

In March 2019 Reporters Without Borders urged the Chinese ambassador in Sweden to stop harassing [...]

Ny rapport: Kinas globala mediestrategi – inget stopp för kinesiska attacker på svenska journalister

I mars 2019 krävde Reportrar utan gränser (RSF) att Kinas ambassadör i Sverige skulle sluta [...]

Årssammanställning 2019: Färre journalister dödas i tjänsten samtidigt som fler fängslas

Under 2019 dödades totalt 49 journalister i tjänsten, medan 389 journalister sitter fängslade och 57 [...]

Ny rapport: rysk massövervakning och internetcensur hotar press- och yttrandefrihet

Den ryska regeringen har de senaste åren systematiskt begränsat press- och yttrandefrihet i Ryssland. Framför [...]

Rapport: Malta två år efter mordet på Daphne Caruana Galizia – straffrihet och attacker mot journalister

I en ny rapport kartlägger Reportrar utan gränser de maltesiska myndigheternas brist på vilja att [...]

Ny rapport visar hur tidningar i många länder hindras från att nå sina läsare

När tidningsutgivare och distributörer från hela världen idag samlas i Berlin för den årliga Distripress-kongressen [...]

Ny rapport ger röst åt Västsaharas tystade journalister

I en ny rapport om pressfriheten i Västsahara sätter Reportrar utan gränser ljuset på ett [...]

Kinas strävan efter en ny global medieordning

 RAPPORT  KINA  Som ett led i strategin att uppnå en ny global medieordning moderniserar Kina [...]

Verksamhetsberättelse 2018

 RAPPORT  SVERIGE Reportrar utan gränsers verksamhetsberättelse 2018.

Årssammanställning 2018

 RAPPORT  INTERNATIONELLT Reportrar utan gränsers (RSF) årssammanställning för 2018 visar att mord, fängslanden och kidnappningar [...]