Rättegång skjuts upp

Försvaret är nöjda eftersom det nu blir en grundligare utredning. Det som kan ha påverkat beslutet är att både svenska och utländska journalister och diplomater finns med vid rättegången. Med den internationella närvaron måste domarna arbeta hårdare för att rättegången ska leda till en dom som inte kan ifrågasättas, menar Silver Samuelsson.

Försvaret är nöjda med beslutet eftersom det tolkas som att domstolen lägger ner mer energi än väntat på att utreda skuldfrågan. Man har inte meddelat om domen kommer ges när rättegången återupptas eller senare.