Rättegången om mordet på Hrant Dink håller på att avslutas

Meddelandet kom efter flera turer fram och tillbaka av domaren, Rustem Eryilmaz, vid rättegångsslutet av det 24: sammanträdet den 10 januari. Dink mördades i januari 2007.

– Oavsett vad de bestämmer så förväntar vi oss inte mycket från denna domstol. Fem år efter att Dink mördades har domstolen visat sig vara maktlös i att belysa statens inblandning och identifiera huvudpersonerna bakom. Ingen kan betrakta detta fall som löst. Fram till slutet har personer inom polis och rättsväsendet stört utredningen. Vid rättegångens slut kommer fel bekräftas inom rättsväsendet, som inte gav resurser för att komma åt sanningen, säger Reportrar utan gränser.

– Det finns bara ett litet hopp kvar om att rättvisa slutligen kommer ges Dink. Allt beror nu på åklagarmyndighetens önskan och vilja att samla tillräckligt med bevis för att starta en ny rättegång. Otaliga aspekter i fallet måste fortfarande klargöras och en ny rättslig utredning är absolut nödvändig. Tillsammans med Dinks familj och kollegor hoppas vi att slutet på denna skenrättegång blir starten för en ny utredning. Vi kommer med beslutsamhet att trycka på för detta mer än någonsin, säger Reportrar utan gränser.

Även om rättegången är slut fortsätter utredningen av Istanbuls åklagarmyndighet, och Dinks familjs advokater hoppas på ytterligare framsteg. Ett stort framsteg i utredningen var när Högsta rådet för telekommunikations (TIB) beslutade att i början av december överlämna registret över de mobilsamtal som gjordes i anknytning till den tid då mordet ägde rum den 19 januari 2007. Men yttersta vaksamhet behövs. Det var trots allt Dinks familjs advokater som lett utredningen framåt, trots att Istanbuls polis försökte störa utredningen.

Advokaterna har lyckats få fram att samtalen som ringts är från fem olika nummer till telefoner som tillhör de två åtalade, Mustafa Özürk och Salih Hacisalihoglu, medan de var i närheten av mordplatsen. Minst 14 personer var i regelbunden kontakt med dem från andra platser. Istanbuls polis säger att inget av de 6235 samtalen som finns hos TIB tillhör någon av de 19 åtalade.

– Även vi, med de begränsade resurserna och knappa tiden, kan se sambandet. Istanbuls polisrapport visar att polisen från början gjorde allt för att mörka detta, säger Dinks advokat Fethiye Cetin.Straffriheten fortsätter att regera i Turkiet. Tillkännagivandet om en utredningen mot 30 högre tjänstemän i februari 2011 verkar inte ha varit mer än just ett tillkännagivande, ett meddelande för att imponera på den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Detta efter att de kritiserat det turkiska rättsväsendets oförmåga att utreda den uppenbara medverkan av poliser och andra. Åklagarmyndigheten meddelade i september att de lagt ner utredningen rörande två medlemmar i MIT:s underrättelsetjänst, som 2004, efter att uppmanat Dink till en pratstund, hotat honom. Dink hade rapporterat att de två underrättelsetjänstemännen, Özel Yilmaz och Handan Selçuk, hade rått honom att vara ”försiktig” och ”inte gå för långt”.

Efter tre och ett halvt år erkände MIT att de båda männen varit MIT-anställda, och först i januari 2011 gav statsrådets kansli sitt godkännande till en förundersökning. I ett tillkännagivande i september säger åklagarmyndighet att det var omöjligt att slutföra utredningen inom den tillåtna tidsperioden. I sina avslutande argument vid det senaste sammanträdet, upprepade Dinks advokat begäran om att de högre tjänstmännen skulle ställas inför rätta. Inklusive den tidigare chefen för polisens underrättelsetjänst, Raman Akyurek, som påstås ha rekryterat en av de tilltalade, Erhan Tuncel, som informatör samt skyddat honom.

En annan av de åtalade, Yasin Hayal, som är utpekad för att arrangerat mordet, sa vid det sista förhöret att det var hårt tryck från staten och hävdade att han var hotad av vakter i fängelset i den närbelägna staden Tekirdag, där han hålls. Orgun Samast, den yngling som enskilt dömdes i juli 2011, som torped för att skjutit Dink, står nu även åtalad för medlemskap i den påstådda terroristorganisationen, Ergenekon.

Nästa förhandling i rättegången är planerad den 26 april.