Rättsutlåtande om Dawit positivt bemött i EU-parlamentet

Bakgrunden till mötet var advokat Percy Bratts rättsutlåtande om Dawit Isaak som offentliggjordes den 18 oktober. I Strasbourg träffade Esayas Isaak och Björn Tunbäck EU:s biståndskommissionär Andris Piebalgs, Alexandre Stutzmann, och kommissarien för mänskliga rättigheter i Europarådet, Thomas Hammarberg.

– Kommissionären fick också vårt brev med frågor om hur EU ser på de juridiska slutsatserna. Brevet skrevs även under av EU-parlamentarikerna som kommer att följa upp det. De tog emot oss med stort intresse och med goda förkunskaper, säger Björn Tunbäck.

På plats i Strasbourg var de svenska EU-parlamentarikerna Olle Schmidt och Eva-Britt Svensson och Judith Sargentini från Holland. Sargentini representerar De Gröna och är ledare för en nystartad Eritreagrupp i Europaparlamentet. Kommissionären Piebalgs rätade ut ett frågetecken kring EU:s bistånd till Eritrea.

– Vid Esayas och mitt besök hos kabinettssekreterare Frank Belfrage i måndags sade Belfrage att Eritrea tackat nej till mera pengar. Belfrage menade därigenom att vårt förslag att villkora biståndet mot att Dawit släpps fri var överspelat, säger Björn Tunbäck.

Men enligt Piebalgs och hans kansli har Eritrea inte alls tackat nej till mera EU-pengar. Det finns svårigheter och går trögt att genomföra olika projekt, men Eritrea har inte sagt nej till biståndet. Eritrea har fram till september i år fått ut 6,2 miljoner euro i bistånd av EU. Alexandre Stutzmann underströk att Dawit Isaak är en särskild angelägenhet för talmannen eftersom Dawit förra året var nominerad till Sacharovpriset. Priset är parlamentets och står under talmannens beskydd. Därför anser han sig ha ett särskilt ansvar för dem som vunnit eller varit nominerade.

– Alexandre Stutzmann redovisade flera idéer om hur EU kan agera för Dawit. Som exempel beskrev de hur talman Buzek efter flera försök fick igenom ett personligt brev om Dawit direkt till president Isaias Afeworkis kansli. Kansliet bekräftade att presidenten känner till brevet. Det har gått drygt sex veckor sedan Isaias Afeworki fick brevet, men tyvärr har han ännu inte svarat, säger Björn Tunbäck.  Både kommissionären och talmannens rådgivare betonade att det spelar stor roll för dem att ha mött Esayas Isaak, Dawits bror.

– De sa att det stärker dem i det fortsatta arbetet att ha fått träffat en anhörig, säger Esayas Isaak.  Kommissarien för mänskliga rättigheter i Europarådet Thomas Hammarberg tog emot brevet och rättsutlåtandet med som han uttryckte det ”enorm sympati”.– Han funderar på vilka sätt situationen kan lösas och hur han med sina kontakter kan hjälpa till för att få Dawit fri, säger Esayas Isaak.