Rättvisan har hunnit i kapp Hamid Nourys krigsbrott 

Teckning från domstol

Den 14 juli föll domen mot den iranska medborgaren Hamid Noury. Reportrar utan gränser välkomnar domstolens beslut om livstidsfängelse för de folkrättsbrott och massakrer i iranska fängelser han medverkat i 1988, då han var en av de högsta ansvariga i det beryktade Gohardashtfängelset där bland andra hundratals journalister och opinionsbildare mördades.

Hamid Noury är enligt Stockholms tingsrätt direkt ansvarig för folkrättsbrott såsom tortyr, avrättning, mord på såväl opinionsbildare som journalister i Gohardashtfängelset, numer Rajai Shahr-fängelset, under perioden 27 juli och 13 september 1988. Detta står klart idag, efter nio en nio månader lång rättegång.

Han greps den 8 november 2019 på Arlanda flygplats, eftersom brott mot internationell rätt som begåtts i annat land kan prövas även i Sverige. Den 10 augusti 2021 inleddes en rättegång som kom att vara 92 förhandlingsdagar med 34 kärande och 26 vittnen.

– Reportrar utan gränser har till rättegången bidragit med underlag och lagt fram ett flertal anmälningar om folkrättsbrott, tortyr och avrättningar av journalister mot Hamid Noury. Vi har inte förväntat oss något annat än att tingsrätten skulle ge honom lagens strängaste straff med tanke på hans aktiva medlemskap i vad som kallades den iranska dödskommissionen, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

De närmare 70 offer, vittnen och specialister som deltagit i rättegången har med all tydlighet bekräftat den information som också RSF samlat in. Hamid Noury var medlem av den dödskommission i Gohardashtfängelset som 1988 beordrade avrättningen av hundratals fångar, varav många journalister.

Dödskommissionen skapades efter en fatwa uttalad av dåvarande Ayatollah Rouhollah Khomeini, den 27 juli 1988. Kommissionens uppgift var att förhöra och mörda politiska fångar som redan var dömda till fängelse av iranska revolutionsdomstolar. Förhören varade i vissa fall bara några minuter. Tusentals fångar som vägrade erkänna de brott de anklagades för mördades därefter helt sonika på order av kommissionen.

Ansvarig för förhören och tortyren i fängelsena Gohardasht och  Evin var Mohammad Moghiseh, eller Naserian. Han var Hamid Nourys närmaste chef och utsågs senare till ordförande för den 28:de kammaren i huvudstaden Téhérans revolutionsdomstol. Sedan juni 2009 har han dömt ytterligare ett hundratal journalister till långa fängelsestraff.

Rättegången i Stockholm har även satt ljus på inblandningen av den nuvarande presidenten i Iran, Ebrahim Raissi. Han är tidigare åklagare, motsvarande riksåklagare och även chef för Irans rättsväsende.

I augusti 2021 gav RSF sitt stöd till FN:s särskilde rapportören för mänskliga rättigheter i Iran som vill öppna en utredning kring Ebrahim Raissis roll i 1988-års massaker av tusentals politiska fångar, varav hundratals journalister. RSF har tidigare också lagt fram bevis för ett officiellt register i Iran som visar hur staten i 40 år systematiskt förföljt, gripit, fängslat och avrättat minst 860 journalister under perioden 1979-2009.

Iran rankas på plats 178 av 180 i RSF:s pressfrihetsindex.

Teckningen har ritats av Siam Nadri som själv vittnade under rättegången.