Regimen vill isolera Iran, håller val bakom stängda dörrar

arton44582-a1d1c.jpg

Ett tecken på hur blockering har förvärrats är gripandet av nätanvändare, som exempelvis Ali Ghasali, redaktör för nyhetshemsidan Baztab Emrooz. Han har suttit i förvar i drygt en vecka.

– Islamiska Republiken Iran har undertecknat många internationella konventioner, landet är medlem i den internationella telekommunikationsunionen och UNESCO, samt deltar i FN:s konferens om handel och utveckling och är ett av de aktivaste länderna i världstoppmötet om informationssamhälle, som äger rum i Genève den 13-17 maj, säger Reportrar utan gränser.

– Irans ledare bör matcha sina ord med sina handlingar, istället för att införa ett slags digital apartheid för de iranska folket, samtidigt som det internationella samfundet ges falska signaler om att Iran respekterar ett fritt flöde av information på internet, säger Reportrar utan gränser.

– Under kandidatregistreringen inför presidentvalet den 14 juni, kommer inte regimen nöja sig med att utöva konstant kontroll över landet nyhetstidningar, stänga igen tv-stationer som sänder via satellit till Iran och blockera tusentals hemsidor. Fortsättningsvis avser regimen även att koppla ifrån internetanslutning och därmed frånta iranska folket en avgörande källa för nyheter och information. Den mediaisolering som regeringen vill försätta Iran i, fråntar förutsättningar för fria och demokratiska val.

Hemsidan, Baztab Emrooz (www.baztab.net/) är kritisk till Ahmadinejads administration och har blockerats hela fyra gånger de senaste tre åren. Sedan den 29 april i år går sidan inte att uppdatera. Anledningen till blockeringen är en artikel publicerats som hävdar att president Ahmadinejad har tillgång en hemlig inspelning om att valet 2009 varit riggat.

I artikeln stod att läsa: ”Mahmoud Ahmadinejad rapporteras besitta en inspelning där en högt uppsatt regimofficer meddelar honom dagen efter valet, den 22 april 2009, att resultaten var riggade så att antalet röster på honom ökade från 16 till 24 miljoner”.

På hemsidan tillades även att: ”om inspelningen verkligen existerar är presidenten i en position som kan hota den högsta ledaren, Ali Khameneis fraktion och sätta press på väktarnas råd så att kandidaturen för Ahmadinejads tilltänkte efterträdare Esfandiar Rahim Mashais kan accepteras”.

På presidentens egna hemsida publicerades i samband med detta en förnekelse och uppmaning till rättsliga åtgärder mot Baztab Emrooz. Den 4 maj greps Ghazali på order av en av Tehrans åklagare. Han anklagades för ”publicering av falska uppgifter i syfta att förarga folkopinionen”. Han hålls i Tehrans ökända Evin-fängelse.

Reportrar utan gränser fördömer också de grova kränkningarna av samvetsfångarnas rättigheter. Tio av de intagna på Evin-fängelsets sektion 350, däribland journalisterna Said Madani, Siamak Ghadery och Abolfazal

Abedini Nasar, fråntogs alla sina rättigheter och placerades den 21 april isoleringsceller på säkerhetsavdelningen 240.

De anklagades för att ha protesterat mot biträdande fängelsedirektörens Javad Momenis inblandning i deras interna hantering av salarna. Javad Momenis ville tvinga de intagna att ersätta Madani som sin representant, Mandani har upprepade gånger kritiserat de höga priserna och den dåliga kvaliteten på varor som sålts till intagna och om komplexiteten bakom fängelsepersonalens inblandning i människohandel innanför murarna på Evin-fängelset.