Reporter i södra Algeriet dömd till åtta månaders fängelse för att ha bevakat demonstrationer

Reportrar utan gränser kräver att alla anklagelser mot Algeriske journalisten Rabah Karèche ska dras tillbaka. Han dömdes den 12:e augusti 2021 till åtta månaders fängelse för att ha skildrat en demonstration i Ahaggar-regionen i Algeriet. Karèche ska också betala böter på 126 euro.

Journalisten Rabah Karèche dömdes för innehållet i tre artiklar som publicerades i april 2021.

– Domen är helt oberättigad då Rabah Karèche gjorde sitt jobb som journalist och rapporterade om nyhetshändelser. Hans plats är i nyhetsstudion, inte i fängelset”, säger Souhaieb Khayati, chef för RFS´s Nordafrika-avdelning.

Den konstitution som röstades fram av 66% av algerierna i november 2020, garanterar pressfrihet. Enligt presslagen som ingår i konstitutionen ska nyhetsartiklar inte orsaka fängelsedomar. De algeriska myndigheterna använder sig av strafflagar från 2020 som kriminaliserar falsk information som anses hota den allmänna ordningen och statens säkerhet, i syfte att tysta media.

Karèche har brutit mot ett tabu genom att rapportera om protester som genomförs av de tuaregiska stammarna mot beslut tagna av den algeriska staten. I det här fallet handlar konflikten om tuaregiskt land som innehåller mineral- och gaskällor.

Den fällande domen mot Karèches har åter igen visat att yttrandefrihet inte existerar i Algeriet och att artikel 54 i konstitutionen inte är mer än fiktion.

Algeriet står på plats 146 av 180 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindexet.