Reportrar utan gränser åker på pressfrihetsturné i Sverige

Det blir allt svårare och farligare att arbeta som journalist runt om i världen. Även i länder nära Sverige är pressfriheten satt under hård press. Det är ett hot mot demokratin som måste diskuteras och uppmärksammas. Därför besöker Reportrar utan gränser under hösten gymnasieskolor, lokala medieredaktioner och högskolor i städerna Borås, Umeå, Jönköping och Norrköping. 

Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex visar att pressfriheten och journalisters säkerhet försämras stadigt runt om i världen, även i Europa. Journalister dödas, trakasseras, misshandlas, hotas och tvingas utstå hat på grund av sina arbeten. Detta trots att vår demokrati bygger på att det finns oberoende medier som granskar makten och håller medborgarna informerade.

– Vad händer med demokratin, oss själva och vår syn på omvärlden när oberoende medier och journalister misstänkliggörs, hotas och hatas till tystnad? Enligt en rapport från Svenska journalistförbundet och Göteborgs universitet ökar självcensuren bland svenska journalister. Det är en mycket skrämmande utveckling som vi måste tala om, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige.

Under hösten besöker Reportrar utan gränser fyra städer med fokus på gymnasieskolor. Detta för att uppmärksamma och tala om hotet mot pressfriheten som ett hot mot demokratin.

Den 10 september i Borås. Erik Halkjaer föreläser för ett flertal lokala medier och gymnasieklasser på Borås Tidning. Senare under dagen hålls en öppen föreläsning om hoten mot pressfriheten, i Kulturhuset med efterföljande samtal med Erik Halkjaer och Borås Tidnings chefredaktör Stefan Eklund och P4 Sjuhärads kanalchef Mattias Johansson.

Den 18 september i Umeå. Efter en visning av dokumentärfilmen ”Under the wire” på Folkets bio medverkar Erik Halkjaer i ett samtal om pressfrihet och journalisters säkerhet tillsammans med bland andra Västerbottens-Kurirens politiska chefredaktör Ola Nordebo.

Den 30 september i Jönköping. Lotta Schüllerqvist, styrelseledamot för Reportrar utan gränser föreläser tillsammans med den nigerianska exiljournalister Sunday Dolph Christopher på Erik Dahlbergsgymnasiet. De ger sedan en öppen föreläsning på Kvarteret Ödlan.

Den 21 november i Norrköping. Erik Halkjaer föreläser, i närvaro av bland andra kommunstyrelsens ordförande Lasse Stjernkvist, för journalister från ett flertal lokala medier och senare även på Campus Norrköping och De Geerskolan.

I Borås och Norrköping öppnar Reportrar utan gränser också dörrarna till Förhörsrummet där besökare kan känna på hur det är att utsättas för ett fientligt och hotfullt förhör, en situation allt fler journalister världen tyvärr tvingas utstå. Under politikerveckan i Almedalen i somras var det stor efterfrågan på att prova förhörsrummet och prata om journalisters situation.

Föreläsningsturnén sker i samarbete med biståndsmyndigheten Sida samt Borås, Umeås, Jönköpings och Norrköpings kommuner, inom ramen för Sidas kommunikationsprojekt Globala kommunen, och med ekonomiskt stöd av Anderstiftelsen. Förhörsrummet genomförs i samarbete med säkerhetsföretaget Metis Services AB, som även ger säkerhetsutbildningar till bland annat journalister.

Turnén fortsätter till fler städer under år 2020.

Läs mer om Reportrar utan gränsers föreläsningar här

Läs mer om Reportrar utan gränsers arbete för journalisters säkerhet här