Reportrar utan gränser anmäler Belarus president för terrorbrott i Litauen

Reportrar utan gränser har anmält Belarus president Aleksandr Lukasjenko till Åklagarmyndigheten i Litauen, för medverkan till flygplanskapning av en Ryanair-flight den 23 maj. Planet hade 126 passagerare, bland annat journalisten Raman Pratasevich.

I ett brev till Litauens riksåklagare ber Reportrar utan gränser om att öppna en utredning av Belarus flygvapens påtvingade omdirigering av Ryanairs flight RF4978, från Aten till Vilnius, den 23 maj i år. Det finns mycket som tyder på att Belarus president Aleksandr Lukasjenko gjort sig skyldig till flygplanskapning, i enlighet med paragraferna 251 och 251–1 i Litauens brottsbalk.

Efter att ha granskat de belarusiska myndigheternas uttalanden om ett bombhot kan Reportrar utan gränser (RSF) konstatera att det handlar om ett uppdiktat hot. I brevet till Åklagarmyndigheten står det bland annat att ”det finns stark anledning att tro att bombhotet var ett falskt alarm som Belarus regering använde som ursäkt för att tvinga planet att landa med syfte att gripa journalisten”.

– Vi har valt att anmäla Aleksandr Lukasjenko eftersom han var den som gav order om kapningen, med tydligt terrorsyfte, och anklagelserna är långt ifrån överdrivna, säger Christophe Deloire, RSF:s generalsekreterare.

Enligt Litauens brottsbalk är flygplanskapning olagligt då ”det sätter passagerarnas och besättningens liv och hälsa i fara”. Det står även att ett brott kan anses vara terrorism om ”syftet är att skrämma allmänheten eller delar av allmänheten”.

– Den här händelsen saknar historiskt motstycke och det är uppenbart att Aleksandr Lukasjenko genom kapningen ytterligare vill skrämma allmänheten, särskilt journalister, till tystnad, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Händelserna den 23 maj i år kan bara beskrivas som ett brott, enligt litauisk lag. Att använda militära och beväpnade plan för att tvinga ett civilt passagerarplan att ändra kurs, under falska påståenden om bombhot, är straffbart enligt paragraf 251 i Litauens brottsbalk, som inbegriper ”kapning av flygplan med hjälp av vapen, explosiva produkter eller andra medel som utsätter passagerarna eller besättningens liv och hälsa för fara.”

RSF:s anmälan av Aleksandr Lukasjenko visar hur hans order att om skicka det belarusiska flygvapnets jaktplan av typen MiG-29 för att hindra Ryanairs flight ”utsatte passagerarna och besättningens liv och hälsa för fara”. Anmälan lägger fram flera detaljer som visar att bombhotet var påhittat och användes som en ursäkt att tvinga planet att landa för att gripa journalisten Raman Pratasevich.

Slutligen visar anmälan att syftet med att gripa Raman Pratasevichs var att skrämma allmänheten, särskilt kritiskt granskande belarusiska journalister. Anmälan säger att ”det råder inga tvivel om att gripandet av Pratasevich, efter en kapning av en internationell flight som saknar motstycke, handlar om att skrämma alla belarusiska journalister, i landet och utanför. Agerande tjänar till att visa dem alla att var de än befinner sig kan de gripas av regimen och kastas i fängelse. Det visar att regimen inte drar sig för att gripa vem som helst som kritiserar den.”

Raman Pratasevichs filmade erkännande, som igår visades på Belarus tv, understryker bara denna cyniska strategi. I filmklippet säger han att han gjort sig skyldig till att organisera massupplopp, vilket inte är sant.

Försök att försvaga EU

RSF anser också att genom ”att attackera ett europeiskt flygplan som flyger mellan två europeiska huvudstäder, är registrerat i ett EU-land (Polen) och tillhör ett företag som är baserat i ett annat EU-land (Irland)” syftade kapningen också till att försöka försvaga EU. ”Den här attacken har satt EU på prov, vilket Europarådet också gjorde klart under sitt möte i måndags”, säger RSF.

Enligt Litauens paragraf 7 i brottsbalken står det: ”Personer kan ställas till svars enligt denna brottsbalk, oavsett nationalitet eller uppehållsort, platsen för brottet eller om brottet bestraffats under de lagar som gäller vid den platsen, när brottet är (…) terrorism eller kan kopplas till terroraktivitet.”

Anmälan riktar sig mot Aleksandr Lukasjenko och alla andra som vid en förundersökning kan kopplas till brottet. RSF ber åklagaren granska huruvida Aleksandr Lukasjenko har rätt att hävda immunitet, men att då också ta hänsyn till att händelserna faller utanför de uppgifter som ingår i hans uppdrag som statschef. Ett tidigare beslut i en tysk domstol visar att han möjligen inte har rätt att hävda immunitet.

Belarus rankas på plats 158 av 180 i RSF:s pressfrihetsindex.

Foto: Petras Malukas / AFP