Reportrar utan gränser anmäler Eritreas president för brott mot mänskligheten

Reportrar utan gränser anmäler Eritreas president Isaias Afwerki för brott mot mänskligheten i fallet med den fängslade svenska journalisten Dawit Isaak. Anmälan stöds av tolv framstående internationella människorättsjurister.

Idag anmäler Reportrar utan gränser åtta personer i Eritreas statsledning för brott mot mänskligheten, tortyr och påtvingat försvinnande i Dawit Isaaks fall. Anmälan lämnas till åklagarmyndigheten i Göteborg, och är undertecknad av tolv framstående internationella människorättsjurister, bland dem mottagaren av Nobels fredspris, Shirin Ebadi (Iran), FN:s förra högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay (Sydafrika), och Kanadas tidigare justitieminister, Irwin Cotler. Anmälan stöds även av de svenska juristerna Jesús Alcalá och Percy Bratt.

Anmälan på svenska 

Complaint in English

Brott mot mänskligheten är ett internationellt brott som är så allvarligt att det kan utredas överallt i världen. Det är alla länders ansvar att förhindra sådana brott.

Eftersom Dawit Isaak är svensk medborgare ger det Sverige ett särskilt ansvar, vilket understryks av det faktum att jurister från Afrika, Asien, Europa och Nordamerika skrivit under anmälan tillsammans med bland andra Dawit Isaaks bror Esayas och hans svenska juristteam.

– Det spelar ingen roll hur högt uppsatta de är, de som låtit gripa Dawit Isaak och som låtit honom plågas i fängelse i snart 20 år. De måste ställas till svars. Det brådskar med en svensk förundersökning. Så länge dessa människor tillåts gå fria och så länge länder som kan göra något låter bli så länge kan Eritrea inte få rättvisa, säger den iranska advokaten och Nobelpristagaren Shirin Ebadi.

Dawit Isaak greps tillsammans med flera kollegor i september 2001, samtidigt som regimen under ledning av president Isaias Afwerki förbjöd alla medier i landet utom sina egna. Med sina över 19 år i fängelse är de Dawit Isaak och hans kollegor de journalister som hållits fängslade längst i hela världen.

Eritrea har legat i bottenskiktet av Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex sedan första gången det publicerades, år 2002. I årets index hamnade Eritrea på plats 178 med Turkmenistan och Nordkorea efter sig

Förutom president Isaias Afwerki anmäler vi hans närmaste rådgivare, utrikes-, informations- och justitieministern, generalstabschefen och två chefer för säkerhetstjänsten. En del av dem besöker ibland Europa.

– De skulle kunna tas in för förhör om de kommer hit, säger Björn Tunbäck, som samordnar Reportrar utan gränser Sveriges arbete för Dawit Isaak.

En liknande anmälan gjordes senast 2016 när en särskild undersökningskommission från FN slog fast att det sker brott mot mänskligheten i stor skala i Eritrea. Kommissionen uppmanade alla länder att lagföra misstänkta för brotten i Eritrea.

Den svenska Riksåklagaren ansåg att det fanns skäl att misstänka brott mot Dawit Isaak, att ansvaret fanns i toppen i Eritrea och att brotten skulle kunna utredas av svensk polis. Han avstod dock efter att ha konsulterat det svenska utrikesdepartementet, för att inte försvåra deras förhandlingar för att få Dawit Isaak fri.

– I den nya anmälan citeras utrikesminister Ann Linde när hon förklarar att Sverige gjort stora ansträngningar, men att Eritrea inte alls kommit dem till mötes. Där diplomatin inte räcker till kan, och bör, juridiken ta vid, och med denna anmälan öppnas den möjligheten nu, säger Björn Tunbäck.