Reportrar utan gränser fick avslag då vi begärde ut dokument om vad regeringen gjort för att få den svenska journalisten Dawit Isaak frigiven.

dawit_port_large_kalle_ahlse9n.jpg

Vintern 2021 beslöt riksdagen att en särskild kommission skulle tillsättas för att granska hur Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna arbetat med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai. (Det är ett krav Reportrar utan gränser började driva 2016.) Trots att riksdagen krävde full insyn fick kommissionen inte tillgång till samtliga handlingar från UD som rör Dawit Isaak.

Därför kunde kommissionen inte utföra den granskning som riksdagen krävt. Kommissionens slutrapport presenterades i slutet av oktober 2022. Alla kommissionens handlingar överlämnades till Riksarkivet när dess arbete avslutats. I april begärde Reportrar utan gränser att få ut materialet om Dawit Isaak.

Efter att vi fått handlingarna från två volymer avslår Riksarkivet vår begäran om materialet i en volym med sekretessbelagda handlingar.

Byggt på våra tidigare erfarenheter kommer Reportrar utan gränser nu att överklaga det beslutet till Kammarrätten. Vi har tidigare bett att få ut handlingar från UD, men de har sekretessbelagt allt material från två decenniers arbete för Dawit Isaak, även handlingar de tidigare lämnade ut.

– Det är minst sagt anmärkningsvärt att UD inte ens lämnar ut delar av materialet med specifika, känsliga uppgifter maskade. Vi ser en risk att det beteendet smittar av sig även på andra myndigheter, säger Reportrar utan gränsers Björn Tunbäck.

Grunden för svenska myndigheter är att alla allmänna handlingar är offentliga.
– Men i Dawit Isaaks fall gäller motsatsen. Eftersom det är fara för att handlingar i hans fall sekretessbeläggs av slentrian måste frågan prövas av en oberoende domstol, säger Björn Tunbäck.

Läs Reportrar utan gränsers rapport Samvetsfånge sedan 2021

Kommissionens rapport (SOU 2022:55)

Foto Dawit Isaak: Kalle Ahlsén