Reportrar utan gränser fördömer den tadzjikiska regeringens internetcensur

De tadzjikiska myndigheterna anger dels tekniska skäl, dels utmanande rubriker och kommentarsfält som motivering för den alltmer omfattande internetcensuren. Enligt Telia Soneras talesman Tomas Jönsson har de tadzjikiska myndigheternas begäran stöd i landets lagstiftning, och företaget har därmed ingen möjlighet att vägra delta i blockaden. Reportrar utan gränser anser dock att denna typ av censuringripanden strider mot press- och yttrandefrihetens grundregler, och därför bör prövas i domstol innan de träder i kraft. Telia Sonera har som moderbolag ett ansvar för att försöka påverka de regeringar som kränker press- och yttrandefriheten med hjälp av dess dotterföretag. Läs mer: Telias bolag hjälper Tadzjikistan med censur

Telisonera vill inte bekräfta internetcensur: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5229688