Reportrar utan gränser föreslår EU-kommissionär för pressfrihet

bild.jpg

Pressfriheten inom EU har under de senaste åren försämrats allt mer. Medier utsätts för brutala attacker i Polen och Ungern. I Malta och Slovakien har journalister mördats. I flera länder hotar både regeringar och företag nyhetsredaktioners oberoende. Detta samtidigt som det blir allt vanligare att desinformation och falska nyheter sprids i syfte att störa politiska val.

Inför årets EU-val är det viktigt att EU prioriterar pressfrihet, journalistiskt oberoende och mångfald inom medieområdet. Därför föreslår Reportrar utan gränser att EU antar riktlinjer som fokuserar på att skydda journalister och medborgarnas rätt till trovärdiga nyheter.

Reportrar utan gränser lägger idag fram tio förslag till de politiker som kandiderar i EU-valet. Ett av förslagen är att EU-kommissionen tillsätter en särskild kommissionär med ansvar för pressfrihet, samt ett system för att slå larm om brott mot pressfriheten så att den nya kommissionären kan agera för att skydda journalisters säkerhet och mediers oberoende.

– Nästa EU-kommission bör tillsätta en kommissionär med ett tydligt mandat att skydda journalistisk frihet, oberoende och mångfald. Från Bukarest till Madrid, från Nicosia till Stockholm, från Dublin till Wien behöver det civila samhället en högnivå-representant att vända sig till när en av våra mest grundläggande friheter kränks, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser.

Reportrar utan gränser föreslår även att EU ska kunna dra in visum och frysa bankkonton för aktörer som attackerar media och journalister. Vidare bör EU verka för att stärka konkurrensen inom mediebranschen. Detta genom att ta fram regelverk som hindrar stora medieföretag från att köpa upp andra medieaktörer.

– Pressfrihet utgör själva hjärtat i den demokratiska grundidén som fört EU:s medlemsländer samman. Att försvara pressfrihet är att försvara demokrati, såväl inom medlemsländerna och unionen som mot yttre hot. Det är dags att EU utrustar sig med de verktyg som krävs för att försvara de värderingarna, säger Christophe Deloire, generalsekreterare för Reportrar utan gränser.

För att stärka pressfriheten i alla medlemsländer och motverka trakasserier av journalister föreslår Reportrar utan gränser att EU sluter upp bakom organisationens initiativ för att motverka spridning av desinformation och falska nyheter.

Reportrar utan gränsers tiopunkts-lista finns att läsa här:
10 Proposals to Better Protect Press Freedom in Europe