Reportrar utan gränser-initiativ lanserar arbetsgrupp för att bekämpa infodemin

Den 6 juli tillkännager bland andra den filippinska journalisten Maria Ressa en arbetsgrupp som ska bekämpa den infodemin som drabbat världen i spåren av covid-19. Arbetsgruppen företräder Forum för Information och Demokrati, startat av Reportrar utan gränser och uppbackat av bland annat Sveriges regering.

Utöver Maria Ressa kommer även Marietje Schaake, internationell politisk chef för Stanford Cyber Policy Center, att presentera arbetsgruppen. Marietje Schaake är tidigare ledamot i Europaparlamentet (2009-2019). Både hon och Maria Ressa är medlemmar i den internationella kommission för information och demokrati som grundat forumet med samma namn.

– När lögner kläs i ilska och hat sprids snabbare än fakta, förgiftar det vårt ekosystem för information och dödar demokratin. Utan fakta finns ingen integritet, varken för marknader eller valsystem. Jag ser fram emot att jobba med experter från hela världen, inom skilda ämnesområden, för att hitta lösningar på vår kamp för sanningen, säger Maria Ressa.

Arbetsgruppen kommer att ta fram rekommendationer för internationella standarder för innehåll på internetsajter, tillförlitlig information, privata meddelandetjänster och transparens kring de digitala plattformarnas val av algoritmer och affärsmodeller. Arbetsgruppen leds av Forum för Information och Demokratis kansli, som tillhandahålls med stöd av Reportrar utan gränser. Det kommer bli möjligt för alla att lämna förslag på åtgärder.

– Med den här arbetsgruppen siktar vi på att få till strukturella förändringar av fenomen som ryktesspridning och desinformation. Till dem som fortfarande tvivlar så har covid-19-pandemin bekräftat att vi behöver handla nu. De fenomen vi ser nu kräver systemförändringar, säger Christophe Deloire, Reportrar utan gränsers generalsekreterare och ordförande för den Internationella kommissionen för Information och Demokrati.

Reportrar utan gränser ser hur antalet tillförlitliga källor på nätet minskar. Det har därför blivit allt svårare för många internetanvändare att navigera i ett informationslandskap med allt mer desinformation och kommersiell spårning av data.

– Journalistiken är nyckeln till styrning av information. Jag är hedrad över att jag får vara med i en expertgrupp som ska arbeta för att yttrandefriheten och den demokratiska debatten ska bli mer uthållig, säger Marietje Schaake.

Arbetsgruppen har stort stöd, bland annat från Alliansen för multilateralism, där Sverige representeras av utrikesminister Ann Linde.
– Jag välkomnar  arbetsgruppen mot infodemin och ser fram emot dess slutsatser med stort intresse. Genom att belysa de digitala aktörernas ansvar behandlar den här gruppen ett särskilt viktigt ämne  – transparens kring algoritmer och deras förmåga att snabbt anpassa innehåll, sa UNESCOs generaldirektör Audray Azoulay på alliansens möte.

Forum för information och demokrati skapades i november 2019, efter att flera länder i FN, i september samma år, slutit upp kring ett partnerskap för information och demokrati. Ett av länderna var Sverige. Partnerskapet är ett resultat av ett arbete som initierats av Reportrar utan gränser i syfte att främja demokratiska principer på internet.