Reportrar utan gränser kräver att EU skärper exportregler för övervakningsutrustning

Reportrar utan gränser vill att EU-kommissionen ser över sitt förslag till exportregler för digital övervakningsutrustning. Spionprogramvara utvecklad i EU används idag för att övervaka journalister i bland annat Colombia.

I juni återupptar EU förhandlingarna om översynen av exportreglerna för digital övervakningsteknologi. Förhandlingarna mellan EU:s ministerråd och EU-parlamentet avbröts när Covid-19 pandemin bröt ut.

Reportrar utan gränser (RSF) är tillsammans med Amnesty International, Human Rights Watch och flera andra människorättsorganisationer mycket kritiska till EU-kommissionens kompromissförslag som ligger på förhandlingsbordet.

I ett öppet brev till EU:s kommissionär för handelsfrågor, Phil Hogan, uppmanar RSF och de andra organisationerna EU-kommissionen att se över sitt förslag för att stärka skyddet av journalister och deras källor.

RSF pekar på flera fall där digitala spionprogram, utvecklade i EU, exporteras till auktoritära regeringar världen över, trots EU:s exportkontroll. Nyligen avslöjade den colombianska tidningen Semana att övervakningsprogramvara, utvecklad av det spanska företaget Mollitiam Industries, köptes av den colombianska militären, som har använt programmet för att spionera på domare i Colombias högsta domstol, men även på politiker, journalister och deras källor. Enligt RSF:s partnerorganisation Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) i Colombia rör det sig om 52 journalister, inklusive Semanas redaktör, Alejandro Santos.

För att skydda journalister rekommenderar de undertecknande organisationerna att EU:s exportlicenser bland annat ska ha stöd i de mänskliga rättigheterna och att det ska utkrävas ansvar för att mänskliga rättigheter inte kränks någonstans i leverantörskedjan. Organisationerna vill också att övervakningsteknologi läggs till EU:s kontrollista och att EU:s medlemsstater ska vara öppna och transparenta med de programvaror ländernas företag exporterar.

Det gemensamma brevet till handelskommissionären kan läsas här