Reportrar utan gränser kräver en plan för att evakuera afghanska journalister

President Joe Biden

USA:s president Joe Biden har till nästa vecka sammankallat till G7-möte om situationen i Afghanistan. Reportrar utan gränser (RSF) efterlyser inför mötet en särskild plan för att evakuera hotade afghanska journalister och människorättsförsvarare från Afghanistan.

Evakueringen måste göras innan USA:s och andra NATO-länders militära trupper lämnar landet. RSF anser att USA och många andra länder inom NATO tycks ha en enda prioritering, och det är att evakuera sina egna medborgare och tidigare anställda i landet.

De evakueringsplaner som nu finns blockerar möjligheten för andra personer som är särskilt utsatta i Afghanistan. Det handlar om personer på särskilda listor som RSF och flera andra enskilda organisationer tagit fram.

– Vi talar till exempel om 2019-års mottagare av Per Anger-priset, Najwa Alimi som just nu gömmer sig i Kabul tillsammans med flera kollegor från Zan TV och andra redaktioner. Det här är särskilt utsatta journalister och kvinnorättsaktivister, som genom åren inte bara fått stöd av bland andra Sverige, utan som även bistått i rapporteringen om och utvecklingen av landet, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

För att göra det möjligt för de här personer att lämna Afghanistan måste USA med sina allierade flytta fram det aviserade datumet för sin reträtt, just nu den 31 augusti. Då anser USA att deras militära operation ska vara helt avslutad i landet. RSF menar att det är helt omöjligt att evakuera alla utsatta personer, inklusive afghanska journalister, innan dess.

Den evakueringsplan som bör tas fram bör inbegripa en humanitär korridor för utsatta journalister och människorättsförsvarare. Bilden av USA och flera andra stater som haft trupp i Afghanistan, som försvarare av pressfrihet och mänskliga rättigheter står på spel, menar RSF.

Det gäller framför allt USA. Sedan Joe Bidens valdes till USA:s president har hans administration skickat flera positiva signaler för att stärka pressfriheten, och det har tagits goda initiativ till detta i många länder.

– Det här är signaler och initiativ som vi har välkomnat. Nu förväntar vi oss att de också leder till handling, så att hotade afghanska journalister kan lämna Afghanistan. Vi tar emot dussintals brådskande evakueringsförfrågningar, men problemet är att journalisterna inte får visum eller kan boka platser på de plan som lyfter från Kabul. Det gör det omöjligt för dem att lämna landet med flyg, den enda vägen som är öppen för evakuering, säger Christophe Deloire.

Även Sverige har ett särskilt ansvar. Med sin feministiska utrikespolitik och demokratiinitiativ, Drive for Democracy, borde det vara självklart att nu verka för att ge utsatta journalister och människorättsaktivister i Afghanistan allt stöd de kan få, inklusive asyl.