Reportrar utan gränser lanserar kampanj inför presidentvalet i USA

Med anledning av den första presidentvalsdebatten i USA lanserar Reportrar utan gränser kampanjen #Pressfreedompact som uppmanar kandidaterna att offentligt försvara pressfriheten. 

Kampanjen #Pressfreedompact bygger på Reportrar utan gränsers åtta rekommendationer (se nedan) till kandidaterna till presidentvalet i USA den 3 november. Kampanjen ger kandidaterna ett gyllene tillfälle att ta pressfriheten i försvar hemmavid och föregå med gott exempel utomlands.

– Vi lanserar kampanjen i ett kritiskt ögonblick, när attackerna mot pressfriheten i såväl USA som i världen aldrig varit värre. Det kommande presidentvalet är ett tillfälle att vända utvecklingen, att börja reparera skadorna som gjorts på pressfriheten i USA, och även föregå med gott exempel för resten av världen, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser (RSF) Sverige.

Reportrar utan gränser ber kandidaterna att öppet lova att skydda pressfriheten. Det gäller alla kandidaterna, i presidentvalet, kongressvalet och lokala val. Reportar utan gränser uppmanar dem alla att skriva under #pressfreedompact, som säger:

”Jag lovar att genom mina ord och handlingar, inom såväl inrikes- och utrikespolitik och mitt styre, upprätthålla principerna i det första tillägget för att skydda den fria pressens avgörande roll i den amerikanska demokratin, och att leda genom exempel för att upprätthålla de demokratiska värderingarna världen över.”

– Vi utmanar president Donald Trump och Joe Biden att föregå med gott exempel och bli de första som skriver under #Pressfreedompact, säger Daphne Pellegrino, RSF påverkanschef i USA.

USA rankas på plats 45 av 180 i Reportar utan gränsers pressdfrihetsindex.

Reportrar utan gränsers åtta rekommendationer till kandidaterna i presidentvalet lyder i korthet så här:

1. Att inom 100 dagar som president göra ett offentligt uttalande med löfte att försvara pressfriheten.
2. Kongressen bör hålla en debatt med experter och regeringsföreträdare om hoten mot pressfriheten i USA.
3. Presidenten och kongressen bör garantera att media har god tillgång till den verkställande såväl som den utförande makten.
4. Kongressen bör godkänna och presidenten underteckna en lag som skyddar journalister från att dela med sig av källor och information.
5. Kongressen bör reformera Spionlagen så att den skyddar journalister från att lagföras för brott inom ramen för lagen.
6. Kongressen bör godkänna och presidenten underteckna en lag som stärker pressfriheten inom USA:s utrikespolitik.
7. Presidenten bör prioritera stopp för straffrihet mot journalister och öka insatserna för att få fängslade journalister runt om i världen frisläppta.
8. Kongressen bör förnya lagen om sociala plattformar och reformera sektion 230 för att stärka spridning av trovärdig information på internet.

Läs rekommendationerna i sin helhet här