Reportrar utan gränser lanserar kvalitetstest för journalistik

Journalism Trust Initiative

I veckan presenterade Reportrar utan gränser (RSF) tillsammans med European Broadcasting Union (EBU), franska nyhetsbyrån Agence France Presse (AFP) och organisationen Global Editors Network (GEN), ett första utkast till en ny kvalitetssäkring av journalistiska publiceringar.

Under mer än ett års tid har RSF tillsammans med sina partners arbetat fram ett frågebatteri som nu läggs ut på nätet. Det mediaföretag – litet som stort – som vill vara med i denna varumärkning kan framöver svara på frågorna som ett led i den självreglering av journalistiska grundvärderingar som idén med JTI bygger på.

Som ett led i samrådet skickas frågorna ut till ett begränsat antal mediaföretag och RSF samlar in svaren fram till oktober 2019. Övriga som är intresserade av att bidra med synpunkter kan ta del av frågorna på internationella Reporters Without Borders hemsida och skicka svaren jti@rsf.org

– Det är ingen rymdforskning att definiera de grundläggande principerna för journalistisk verksamhet. De har funnits så länge som journalistiken existerat. Ett problem är de publiceringar som sker på nätet med hjälp av algoritmer som inte följer några journalistiska principer utan förstärker sensationalism, ryktesspridning, lögner och hat. Grundläggande journalistiska principer (best practices) måste överföras även till internet. JTI är den felande länken mellan de journalistiska principerna å den ena sidan och algoritmerna å den andra, säger Christophe Deloire, generalsekreterare för internationella Reporters Without Borders.