Reportrar utan gränser planerar rättsliga åtgärder mot NSO Group

Fler än 180 journalister i 20 länder har blivit måltavlor för övervakning genom spionappen Pegasus, som säljs av det israeliska företaget NSO Group, enligt en rapport av internationella medier. 

Reportrar utan gränser (RSF) fördömer övervakningen och går nu ihop med två fransk-marockanska journalister och har lämnat in ett gemensamt klagomål till åklagare i Paris. I klagomålet uppmanas åklagaren att ”identifiera de ansvariga och deras medbrottslingar” för riktade trakasserier mot journalisterna.

– Den här nyheten om Pegasus är förjäklig. Man kan bara känna avsky över omfattningen av övervakningen av journalister. NSO Group säger sig utgöra en viktig del av den globala stabiliteten och säkerheten, men i själva verket handlar det om raka motsatsen. Pegasus är ett helt enkelt motbjudande verktyg, som tagits fram av digitala legosoldater för att användas av pressfrihetens fiender för att förtrycka journalister, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

I klagomålet nämns inte NSO Group, men det riktar sig mot företaget och lämnas in som ett svar på avslöjandet om att Pegasus använts för att spionera på journalister. Klagomålet åberopar bland annat kränkning av privatlivet, olovlig insamling av personuppgifter, dataintrång och olovligt uttag av information. Skrivelsen klargör att spionprogrammet använts för att kartlägga de fransk-marockanska journalisterna Omar Brouksy, och Maati Monjib och andra journalister som de marockanska myndigheterna ville tysta.

Omar Brouksy är författare till två böcker om den marockanska monarkin och tidigare AFP-korrespondent.Maati Monjib försvarades nyligen av RSF, släpptes av de marockanska myndigheterna den 23 mars efter en 20-dagars hungerstrejk och fortsätter att vänta på rättegång.

I februari 2020 lade RSF till NSO Group över vår lista med världens värsta pressfrihetsfiender på internet. RSF har även bistått i WhatsApps anmälan av NSO Group i en domstol i USA.

– Vi lägger nu ner resurser på att kunna ställa NSO Group till svars för vad företaget gjort sig skyldigt till och de tragedier som det möjliggjort. Rättsväsendet i demokratiska länder måste hantera detta ärende med särskilt allvar och fastställa fakta för att kunna straffa de skyldiga. RSF kommer att söka rättvisa i ett eller flera länder där rättsväsendet så tillåter. Vi uppmanar journalister och medier som blivit måltavlor för Pegasus att höra av sig till RSF för att kunna tillföra mer information till vår anmälan gentemot NSO Group, säger Christophe Deloire, generalsekreterare för RSF.

RSF vädjar också till demokratiska länder att införa moratorium på försäljning av övervakningsteknologi, tills förutsättningar för en mer transparent försäljning och användning är på plats.

Bland de kunder som köpt spionappen Pegasus av NSO Group märks auktoritära stater som Saudiarabien, Algeriet, Marocko, Bahrain, men också Mexiko och Indien. Kunderna finns över hela världen, även i Europa med Ungern, Turkiet och Azerbajdzjan, och i Afrika med till exempel Togo och Rwanda.

Redan 2017 slog RSF larm om användningen av appen, särskilt hur den används för att övervaka journalister i Mexiko. RSF har tidigare även fördömt användandet av appen mot journalister i Saudiarabien, Indien, Marocko och Azerbajdzjan.

RSF välkomnar den nya rapporten om Pegasus, som tagits fram av flera medier i samarbete med Forbidden Stories, Amnesty Security Lab och Citizen Lab.

Texten uppdaterad 21 juli 2021