Reportrar utan gränser ställer Saudiarabiens kronprins till svars för mordet på Jamal Khashoggi

Efter Eritreas president Isayas Afwerki anmäler nu Reportrar utan gränser (RSF) även Saudiarabiens kronprins, Mohammed Bin Salman, och fyra av hans rådgivare för brott mot mänskligheten. Anmälan görs i Tyskland.

 Den 1 mars lämnade RSF in en anmälan om brott mot mänskligheten till den tyska federala åklagaren i Karlsruhe, i Tyskland. Anmälan på 500 sidor lyfter brott mot 35 journalister – mordet på Jamal Khashoggi och 34 fängslade journalister, inklusive bloggaren Raif Badawi.

Journalister i Saudiarabien är av politiska orsaker offer för utbredda och systematiska attacker med syfte att straffa eller tysta dem. De fem personer som anmälan riktar sig mot är alla ansvariga för attackerna.

I enlighet med den tyska brottsbalken för internationella lag (VStGB) har journalisterna blivit offer för flera brott mot mänskligheten, inklusive överlagt mord, tortyr, sexuella övergrepp, påtvingat bortförande, utomrättsligt frihetsberövande och förföljelse.

De 35 fall som lyfts fram i anmälan visar på ett system som utgör ett hot mot alla saudiarabiska journalisters liv och frihet, särskilt dem som uttalar sig kritiskt mot den saudiarabiska regeringen. I förhållande till alla journalisters roll att verka i allmänhetens intresse och granska makten och ställa makthavare till svars är alla brott mot dem särskilt allvarliga och kräver undersökning.

Anmälan pekar ut fem huvudmisstänkta: Saudiarabiens kronprins Mohammed Bin Salman, hans närmaste rådgivare Saud Al-Qatani, den tidigare chefen för säkerhetstjänsten Ahmad Mohammed Asiri, generalkonsuln Mohammad Al-Otaibi och underrättelseofficeren Maher Abdulaziz Mutreb – alla delaktiga i organiseringen av mordet på Jamal Khashoggi, liksom inblandningen i en statlig kampanj för att attackera och tysta journalister.

Den 26 februari publicerade USA:s chef för den nationell säkerheten (ODNI) en tidigare hemlig CIA-rapport som stödjer tidigare framlagda bevis och bekräftar RSF:s egen bedömning att det är kronprinsen som ligger bakom den statliga kampanjen mot journalister.

– De ansvariga för förföljelsen av journalister i Saudiarabien, inklusive mordet på Jamal Khashoggi måste ställas till svars. Vi uppmanar den tyska åklagaren att ta ställning och öppna en förundersökning av de brott vi menar att de utpekade begått, särskilt som det rör brott mot mänskligheten. Det är dags för rättvisa, säger Christophe Deloire, generalsekreterare för RSF.

– En förundersökning om brott mot mänskligheten i Saudiarabien skulle blir den första i världen. Vi ber åklagaren att analysera situationen med sikte på att formellt öppna en förundersökning och utfärda en häktningsorder, säger Christian Mihr, verksamhetsledare för RSF Tyskland.

RSF har valt att göra anmälan i Tyskland eftersom tyska domstolar visat sig villiga att åtala internationella brottslingar tidigare. Den tyska regeringen har också vid upprepade tillfällen visat stort intresse för att skipa rättvisa i fallen med Jamal Khashoggi och Raif Badawi. Tyskland har dessutom ett stort engagemang för försvar av pressfrihet och skydd av journalister världen över.

– Efter att det svenska åklagarväsendet visat lite intresse av att öppna en förundersökning för brott mot mänskligheten i fallet med Dawit Isaak och Eritreas president Isayas Afwerki, och med en pågående, oberoende parlamentarisk utredning av den svenska regeringens agerande i fallet, kan vi bara hoppas att tyska åklagare är beredda att gå längre i detta fall, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Jamal Khashoggi mördades i det saudiarabiska konsulatet i Istanbul, i Turkiet, i oktober 2018. Saudiarabiska myndigheter bekräftade att mordet begåtts av saudiarabiska agenter, men vägrade ta något ansvar för vad de kallade en ”rogue operation”. Några av agenterna som deltog i operationen åtalades och dömdes i en hemlig rättegång, som bröt mot internationella standard, i Saudiarabien. De huvudmisstänkta står ännu ovan rättvisan.

Anmälan har förberetts av RSF:s särskilda grupp för rättvisa för journalister (J4JTF), ett speciellt initiativ för att med strategiska rättsliga åtgärder motarbeta utmaningarna med straffrihet för brott mot journalister. RSF har de senaste två åren, efter mordet på Jamal Khashoggi, bedrivit ett intensivt påverkansarbete gentemot de saudiarabiska myndigheterna för att ställa de skyldiga till svars och släppa de 34 journalister som sitter fängslade i landet, dock utan att de saudiarabiska myndigheterna har levt upp till sina internationella skyldigheter.

Saudiarabien är rankat på plats 170 av 180 i RSF:s pressfrihetsindex.