Reportrar utan gränser startar klimatprojekt i Barentsregionen, tack vare stöd från Svea Green Foundation  

Med stöd av Svea Green Foundation startar Reportrar utan gränser, RSF Sverige, ett pilotprojekt inom miljö- och klimatområdet i Barentsregionen. Projektet riktar sig till miljöjournalister, en grupp som ofta utsätts för hot, övergrepp och kränkningar. Deltagande journalister erbjuds kunskapshöjande insatser om klimat och miljö och ett utbildningspaket inriktat på säkerhet i arbetet. RSF Sverige tackar Svea Green Foundation som gör detta viktiga projekt möjligt.

Under sommaren 2021 startar RSF Sverige pilotprogrammet i Barentsregionen i samarbete med nätverket Barents Press och vår systerorganisation RSF Finland. På så vis når vi engagerade journalister från fyra länder. Syftet är att stärka journalisterna och förbättra deras möjligheter att fortsätta arbeta som oberoende granskande journalister i en region med stora utmaningar inom miljö och klimat.

Miljö- och klimatfrågorna är globala ödesfrågor. Men det finns stora problem för journalister att belysa och rapportera om dessa frågor runt om i världen. De senaste fem åren har minst tio miljöjournalister dödats och fler än 50 frihetsberövats på grund av deras journalistiska fokus på miljö och klimat. De är journalister som har skrivit om skogsavverkning, illegal gruvdrift, utsläpp och andra miljöfrågor kopplade till industri och utbyggnad av infrastruktur. Att arbeta under hot om repressalier leder ofta till självcensur, med sämre bevakning som följd.

Med i projektet är också Metis Services, som kommer att hålla i säkerhetskurser för journalister. Metis är mångårig samarbetsparter med RSF och tagit fram Förhörsrummet. En aktivitet där man får uppleva hur det är att som journalist utsättas för ett fientligt förhör om ditt arbete, dina källor och vilka du arbetar för.

Projektet hämtar inspiration från RSF Sveriges framgångsrika samarbete med den colombianska pressfrihetsorganisationen Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Där arbetar vi med att förhindra självcensur som en följd av otrygghet i sin journalistiska gärning. Liksom i Latinamerika vill vi ta fram praktiska åtgärder för att minska självcensuren och därigenom öka medborgarnas tillgång på relevant information, också i Barentsregionen.

– Vi är glada och förväntansfulla. Det är en utmaning att starta projekt mitt under en pandemi, men med tålamod och samarbete kommer vi att lyckas. Vårt arbete bygger uteslutande på bidrag från organisationer, företag och privatpersoner. Utan pengar från Svea Green Foundation hade vi inte kunnat starta det här projektet, säger Katarina Carlsson, verksamhetsledare på Reportrar utan gränser.

-Vi är oerhört glada att vi haft möjlighet att sjösätta detta viktiga projekt tillsammans med Reportrar utan gränser. Vi är mitt inne i en klimatkris där vi gemensamt måste kraftsamla för att komma fram till smarta, innovativa lösningar. I det arbetet har den oberoende journalistiken en mycket viktig roll i att granska aktörer och folkbilda i frågan. Blir projektet lyckat är min förhoppning att det kan skalas upp till fler platser runt om i världen, säger Lisa Wärn, vd på Svea Green Foundation.