Reportrar utan gränser tar fram 80 rekommendationer för bättre skydd av hotade journalister i Latinamerikas farligaste länder

Foto: Guillermo Arias/AFP  Journalisten Lourdes Maldonado mördades i Mexiko den 23:e januari 2022. Totalt har fem journalister dödads i Mexiko sedan början på 2022.

Reportrar utan gränsers Latinamerikakontor har i en ny rapport granskat de statliga skyddsmekanismerna för journalister i Latinamerikas farligaste länder för medier – Mexiko, Honduras, Colombia och Brasilien. Nio av tio journalister som mördats i regionen de senaste tio åren har mördats i något av dessa fyra länder.

Den nya rapporten Solving the flaws – For a new generation of protective mechanisms for journalists in Latin America gör en aldrig tidigare jämförande analys mellan de statliga skyddsmekanismerna i de fyra länder i Latinamerika där nio av tio journalister mördats de senaste tio åren. Bara i Mexiko har fem journalister dödats under årets första sex veckor.

Rapporten bygger på en enkät gjord i samarbete med FN :s organ för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO. Syftet har varit att försöka förstå hur skyddsmekanismerna fungerar, hur effektiva de är och hur de stöttat eller inte de journalister som hotats och bett om hjälp.

– Journalister i Latinamerika kan inte längre vara måltavlor. Det är av yttersta vikt att få stopp på denna våldsspiral med dramatiska konsekvenser för demokratin i regionen. Det är inte oundvikligen så att journalister måste vara utsatta på detta vis. Reportrar utan gränser föreslår därför nu konkreta åtgärder för att förbättra skyddsmekanismernas effektivitet, och stöd för att kunna genomföra de nödvändiga förändringarna och ge dem långsiktigt bistånd, säger Emmanuel Colombié, chef för Reportrar utan gränsers Latinamerikakontor i Rio de Janeiro, i Brasilien.

Reportrar utan gränser (RSF) har genomfört 75 intervjuer med flera olika aktörer på området, som personer som fått stöd av skyddsmekanismerna, ansvariga personer för mekanismernas funktioner och representanter för civilsamhället som jobbar med dessa frågor. Utifrån intervjuerna och expertisen har RSF tagit fram 80 rekommendationer i syfte att åtgärda de fel som identifierats och förbättra skyddsmekanismernas effektivitet.

– För oss på Reportrar utan gränser Sverige, som jobbat med skydd av journalister i just Latinamerika i mer än två decennier är den här rapporten mycket välkommen. Det är uppenbart att de statliga skyddsmekanismer som finns på plats inte fungerar, och de rekommendationer vi nu tagit fram kan vara avgörande för journalisters säkerhet i bland annat Colombia och Honduras där vi har samarbetspartners, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Rapporten bidrar med en grundlig analys och överblick av de skyddsmekanismer som finns på plats för att skydda journalister i de fyra länderna. Genom att identifiera och analysera de fel som är inbyggda i mekanismerna, och som ofta drabbat de personer mekanismerna är tänkta att skydda, hoppas RSF att rapporten kan bli ett oumbärligt verktyg för inte bara regionalt påverkansarbete, utan även för internationellt utvecklingssamarbete. Målsättningen är att rekommendationerna genomförs så snart som möjligt av myndigheterna i de fyra länderna.

Brasilien, Colombia, Mexiko och Honduras rankas på platserna 111, 134, 143 och 151 i RSF :s pressfrihetsindex.

Läs en sammanfattning av rapporten på engelska här.Resumo Executivo ING final

 

Hela rapporten på spanska finns här:

Relatório ESP final

 

 

Hela rapporten på portugisiska finns här:

Relatório Portugisiska final