Reportrar utan gränser uppmanar till demokratiska regelverk för techjättarna på FN-möte

På initiativ av Reportrar utan gränser (RSF) hålls under FN:s generalförsamling i New York, den 24 september ett sidoevent om information och demokrati för att skapa ett regelverk inom det globala digitala rummet. Målet är att techjättarnas digitala plattformar ska omfattas av ett regelverk skapat av demokratiska institutioner, i motsats till att techjättarna utformar sina egna regelverk.

 På mötet som hålls som ett hybridmöte på Frankrikes konsulat i New York förväntar sig RSF konkreta resultat, och stödjer sig mot Forum on Information and Democracy, som lanserades 2019. Mötet leds av den franska utrikesministern Jean-Yves Le Drian, som öppnar mötet tillsammans med Christophe Deloire, generalsekreteraren för RSF och ordförande i Forum on Information and Democracy.

Bland de 43 länder som hittills anslutit sig till Forum on Information and Democracy återfinns bland andra Sverige, men till exempel även Norge, Kanada, Tyskland och Storbritannien, och flera multilaterala institutioner som till exempel G7. Dessa länder har därmed åtagit sig att främja och bidra till att demokratiska principer ska införas på techjättarnas globala digitala plattformar. Syftet med det regelverk som nu föreslås är att skydda åsikts- och yttrandefrihet och allas rätt till information.

Fem mål har ställts upp för toppmötet:

  • att försvara och främja tillgång till oberoende journalistik, mångsidiga och tillförlitliga nyheter och information;
  • att diskutera Forum on information and Democracy´s politiska rekommendationer på hög nivå och uppmuntra till att de genomförs;
  • att diskutera bildandet av ett ”International Observatory on Information and Democracy”;
  • att starta en civilsamhälleskoalition kopplad till forumet;
  • och att knyta band mellan partnerskapet för information och demokrati och internationella organisationer som berör frågor om yttrandefrihet, pressfrihet och reglering av digital publicering.

De närvarande utrikesministrarna, ledarna för mellanstatliga organisationer, civilsamhällesorganisationer, privata företag och forskningsinstitutioner kommer under mötet att få ett unikt tillfälle att samordna och påverka den digitala utvecklingen, med alla dess utmaningar, så att regelverket kan anpassas till de som gäller i världens demokratiska stater.

– Vi vill att toppmötet ska vara en vändpunkt i ansträngningarna för att förhindra att ny teknik förstör demokratier, säger Christophe Deloire.

Initiativet för Information and Democracy och dess plattform Forum on Information and Democracy har skapats för att bemöta detta århundrades utmaningar. Hittills har de 43 länder som backar initiativet medverkat i att ta fram 350 rekommendationer för bättre lagstiftning.

– Vi kan inte behålla ett system där onlineplattformar censurerar sociala medier utan någon demokratisk kontroll, tillåter spridning av rykten om pandemin och utsätter media för utpressning. Från att vi är medvetenhet om detta måste vi nu gå vidare till agerande. Det finns ett skriande behov av att techjättarnas algoritmer blir transparenta, skydd mot desinformation som sprids via privata meddelandetjänster och implementering av konkreta mekanismer, som till exempel Journalism Trust Initiative (JTI), för att säkerställa tillförlitliga nyheter och information, säger Christophe Deloire.

Initiativet Information and Democracy har redan resulterat i goda resultat. Elva civilsamhällesorganisationer från världens alla kontinenter har skapat Forumet on Information and Democracy för att hjälpa till att genomföra initiativets målsättningar. Forumet har föreslagit ett regelverk i form av 250 rekommendationer om ”How to end infodemics”(publicerad 2020) och 100 rekommendationer för ”A New Deal for Journalism” (juni 2021).

Dessa förslag, som kommer att diskuteras vid toppmötet, har redan presenterats för Alliansen för multilateralism, som skapats på initiativ av Frankrike och Tyskland i syfte att stärka det multilaterala samarbetet och föreslå specifika lösningar på globala utmaningar. Även Sverige är en del av denna allians.

– Med tanke på den svenska regeringens engagemang för såväl Forum on Information and Democracy och alliansen för multilaterism, som för demokrati och dialog med techjättarna är det så klart en förhoppning att regeringen på ett eller annat sätt medverkar på detta sidoevent till FN:s generalförsamling. Jag är övertygad om att Sverige har allt att vinna på detta, då det inte är lätt att påverka techbolagen ensam. Vill vi ha mer demokrati och skydd av yttrandefrihet och allas rätt till information på de digitala plattformarna måste vi blev fler som arbetar tillsammans, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Mötet hålls den 24 september kl 15-17, svensk tid. Journalister som vill följa toppmötet online ombeds kontakta Isabelle Rahé på irahe@rsf.org.

——

Program I korthet

Mötet väntas pågå i två timmar

  • Franska ministern för Europa och utrikesfrågor, Jean-Yves Le Drian, öppnar mötet.
  • Christophe Deloire, generalsekreteraren för RSF och och ordförande i Forum on Information and Democracy talar.

Round table 1:Felaktig information och informationsfrihet på sociala medier – Hur kan demokratier reagera på infodemier?

Round table 2: Medias hållbarhet i den digitala tidsåldern: behöver vi en New Deal för journalistik?

Round table 3: Behövs det specifik hantering av så kallade High-audience-konton?

Hur ska International Partnership for Information and Democracy prioritera sitt arbete framgent?
Varför behöver vi skapa  ”International Observatory on Information and Democracy”. Jean-Yves Le Drian summerar och avslutar mötet.