Reportrar utan gränser uppmanar till ökad press på Syrien

Reportrar utan gränser uppmanar det internationella samfundet att sätta fortsatt press på Syriens regering och president Bashar Al-Assad som nyligen talat om ”slutet på militära operationer.” Man har mycket lite förtroende för ett sådant uttalande eftersom regeringen tidigare varit så oberäknelig. Reportrar utan gränser påpekar dessutom att ett slut på militära operationer inte nödvändigtvis innebär ett slut på förtrycket.

Reportrar utan gränser betonar den brådskande behovet av att skicka internationella observatörer till Syrien. Det är nödvändigt för att utreda sanningen om våldet som ägt rum under de senaste månaderna. Man vill också betona det viktiga arbete som journalister, såväl lokala som utländska, gör för att producera oberoende rapporter om vad som pågår i Syrien, i synnerhet om allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Reportrar utan gränser kräver respekt för mediernas rätt att röra sig fritt i landet.